Kattesundet i Nakskov


Et Kig ned ad Kattesundet.


Kattesundet set ved hjørnet af Tilegade.


Kattesundet i 1934. Vue over haverne set fra Fruegade 24.


Kattesundet mod Søndergade


En udsmykket dør i Kattesundet


Håndværkerbolig Kattesundet 28


Kattesundet 2017


Kattesundet mod Tilegade 2017


Kattesundet mod Tilegade

Intro

Kattesundet er en lille smal ensrettet gade, som forbinder Tilegade og Søndergade. I gaden ligger flere små velbevarede huse.

Gadens oprindelige husrække lå til højre og til venstre lå Christian den 3.'s voldanlæg.
Nakskov var en befæstet by og omgivet af en vold indtil midten af 1850'erne. På en befæstning kaldes bastionerne for Katte. Et stræde der kun var bebygget til den ene side kaldte man et Sund. Derfor blev dette stræde langs fæstningsvolden kaldt Kattesundet.

Nakskovs første folkebibliotek, et af Danmarks ældste, oprettedes i 1876, i lejede lokaler i Kattesundet, af en arbejderforening.
I gaden ligger flere kønne småhuse, hvoraf nogen er præmieret for deres smukke renovering. I gaden ligger også den ældste af håndværkernes 2 friboliger, opført i1872.