Kattesundet


Kattesundet og Urbansgade mod Vesterågade.

Intro

Gadenavnet findes i flere danske byer, og dets betydning er der ikke enighed om. Den mest udbredte opfattelse af navnet i Aalborg er i relation til den middelalderlige befæstnings volde og grave omkring byen, der bl.a. lå ved denne gade.

En kat kan således betyde et stærkere befæstet hjørne eller et ophøjet sted på volden, hvor der kan stilles skyts op. Arkæologiske undersøgelser på stedet har dog ikke kunnet underbygge dette. Et sund er et smalt eller snævert sted, hvilket har foranlediget Kr. Værnfelts frie oversættelse af gadens navn til "Den snævre gade ved volden". Kattesundet markerede på denne vis indtil slutningen af 1800-tallet en del af byens grænse mod vest . Gaden er anlagt i 1500-tallet. Den strakte sig på dette tidspunkt som Vesterå, Jomfru Ane Gade og Østerå til fjorden, men den snævre gade blev dog aldrig som disse præget af de store købmandsgårde, tværtimod boede mange håndværkere i denne gade, hvor boligerne var billigere og ringere. Gaden blev også i begyndelsen af 1600-tallet brugt som midlertidigt opsamlingssted for de aalborgensiske købmænds stude, inden de blev drevet sydpå og solgt. Kattesundet 20 på hjørnet af Borgergade er et fredet pakhus fra 1600-tallet, der tidligere tilhørte en af gårdene ved Vesterå. Det kaldes i dag Håndværkerhuset og er en selvejende institution, der arbejder for de gamle håndværks bevarelse.

Kristian Værnfeldt Historien bag de gamle gade i Aalonbrg anno 1949 Ny Tid 17.11.1968 Aalborgs Historie: bd.1 s. 175 bd.2 s. 31, 232-233 bd.3 s. 179