Katterød

Intro

Katterød er nævnt første gang 1412 i formen Kathæreuthe. Forleddet er en form af navneordet kat. Efterleddet er ’-rød’, der betyder rydning af skov.