Katterød Hospital i Den Fynske Landsby


Katterød Hospital i sne, nu i Den Fynske Landsby.


Hospital fra Katterød, nu i Den Fynske Landsby.


Katterød Hospital, da det stadig l i Landsbyen Katterød.


Haveparceller ved Den Fynske Landsbys hospital fra Katterød.


Katterød Hospital, inden flytningen til Den Fynske Landsby.

Intro

Et hospital var en slags institution for mennesker, der ikke kunne klare sig selv. Katterød Hospital (hus nr. 8) blev bygget af Holstenshus Gods med det formål at "gjøre de Fattiges Vilkaar saa taalelige som muligt i Alderdommens og Skrøvelighedens Dage".

Byggeskik
Katterød Hospital er grundmuret af tykke kampestensmure under stråtag af rør med kragetræer. De indre skillevægge er af bindingsværk med brændte sten i tavlene.
Den solide byggeskik er formentlig valgt for at sikre, at Hospitalet kunne holde i mange år uden at kræve megen vedligeholdelse. Kampestensbyggeriet var desuden mindre brandfarligt end det traditionelle bindingsværk, og der havde været mange brande på Holstenshus’ gårde i årene, før Hospitalet blev bygget.

Ved oprettelsen af Hospitalet blev der bygget et tørvehus med plads til opbevaring af brændsel. Tørvehuset i Den Fynske Landsby er en rekonstruktion (fra 1992) af hospitalets første tørvehus, der blev nedrevet i 1847. Det er bygget i bindingsværk med åbent fletværk i tavlene, så de opbevarede tørv kunne tørre.

Hospitalet stod oprindeligt i landsbyen Katterød - se det i de oprindelige omgivelser her.

Bygningshistorie
Katterød Hospital blev bygget i 1786 af baron Adam Christopher Holsten til herregården Holstenshus som en bolig til de fattigste i hans baroni. Fattigforsørgelse på landet var indtil begyndelsen af 1800-tallet næsten udelukkende finansieret ved privat velgørenhed. Katterød Hospital var et af i alt seks planlagte hospitaler i Holstenshus’ godsområde. I 1790 fandtes sådanne godsoprettede hospitaler i 60% af de fynske sogne.
Katterød Hospital har i det ydre kun gennemgået få ændringer i den tid, det har eksisteret. De solide kampestensmure har vel ikke opfordret til de store forandringer. Indvendigt har ruminddelingen dog ændret sig. Ved Den Fynske Landsbys overtagelse var der tre toværelses og to etværelses lejligheder i stedet for de oprindelige otte små lejligheder på ca. 13 m2. I nogle af lejlighederne var de gamle jordgulve desuden erstattet af murstens- eller endog bræddegulve.


I fundatsen til Katterød Hospital er det bestemt, at huset måtte bebos af op til 16 personer, og at beboerne hvert år skulle modtage en sum penge af godsejeren foruden seks læs tørv og det lille stykke have, der hørte til Hospitalets lejligheder. Det var godsejeren, der bestemte, hvem der måtte bo i Hospitalet. Ved folketællingen i 1787 husede Hospitalet 14 personer, fordelt på syv lejligheder. De var alle almisselemmer, og der var kun én voksen mand iblandt. Allerede i 1801 var der dog åbnet op for, at lejlighederne kunne bebos af folk, der ikke fik almisse. Blandt de 11 beboere dette år var dels en soldat og dels en familie med to børn, hvor faderen ernærede sig som væver. I løbet af 1800-tallet blev Hospitalet efterhånden bolig for flere daglejere, arbejdsmænd og håndværkere, tilknyttet Holstenshus Gods, selvom der stadig var almisselemmer blandt beboerne. Midt i århundredet var antallet af beboere steget voldsomt. I 1860 boede der således 31 personer, fordelt på syv familier. Den ene familie bestod af otte personer (tre generationer), så de har boet tæt i de små lejligheder. I 1938 blev hospitalet i Katterød nedlagt og erstattet af et legat med henblik på at oprette et alderdomshjem i Diernæs Sogn. Et sådant blev senere etableret i Kaleko.

Folketællinger:
1787
Fam. nr. 17
Maren Sørensdatter, 74 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 18
Anna Rasmusdatter, 72 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 19
Maria Michelsdatter, 65 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet Karen Hendrichsdatter, 32 år, Ugift, Hendes Datter, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet
Christiane Hansdatter, 2 år, Hendes Datter, avlet uden Ægteskab, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 20
Anna Hansdatter, 52 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 21
Anne Katrina Rasmusdatter, 40 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet
Johanne Rasmusdatter, 12 år, Ugift, Hendes Børn, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet
Niels Hendrich Rasmusen, 6 år, Hendes Børn, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 22
Peder Nielsen, 45 år, Gift, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet
Anna Nielsdatter, 50 år, Gift, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet Maria Hansdatter, 13 år, Ugift, Datter af 1ste Ægteskab, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

Fam. nr. 23
Maren Christensdatter, 45 år, Enke, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet
Anna ?, 6 år, hendes datter, I Katterøe Fattighuus no. 3. nyder Almisse af Hospitalet, og Sognet

1801
Fam. nr. 30
Anne Rasmusdatter, 85 år, Enke, nyder almisse

Fam. nr. 31
Anne Hansdatter, 65 år, Enke , nyder almisse

Fam. nr. 32
Chatrine Rasmusdatter, 71 år, Enke, nyder almisse

Fam. nr. 33
Maren Nielsdatter, 73 år, Enke, nyder almisse

Fam. nr. 34
Marie Christensdatter, 61 år, Enke, nyder almisse

Fam. nr. 35
Marie Pedersdatter, 60 år, Enke, nyder almisse Hans Hansen, 29 år, Ugift, hendes søn, gevorben soldat

Fam. nr. 36
Jens Rasmussen, 32 år, Gift mand, national soldat og væver
Johanne Hansdatter, 29 år, Gift, hans konne
Rasmus Jensen, 3 år, Ugift, deres børn
Karen Jensdatter, 2 år, Ugift, deres børn

1834
Jens Rasmussen, 65 år, Gift, væver
Johanne Maria Hansdatter, 66 år, Gift, hans kone
Jørgen Jensen, 27 år, Ugift, lærling

Cathrine Vævers, 89 år, Enke, almisselem

Maren Fiskerups, 75 år, Enke, almisselem

Marie Kudskens, 73 år, Enke, almisselem

Peder Jørgensen, 67 år, Ugift, gaar omkring i sognet, men i denne tid ligger syg i Fattighuset

Paul Paulsen Væver, 53 år, Gift, væver
Maren Rasmusdatter, 51 år, Gift, hans kone
Anne Katrine Paulsdatter, 9 år, Ugift, deres børn
Rasmus Paulsen, 7 år, Ugift, deres børn
Johanne Paulsdatter, 5 år, Ugift, deres børn
Karen Andersdatter, 2 år, Ugift, deres børn

Hans Andersens enke, 77 år, Enke, almisselem

Dorthe Hansdatter, 37 år, Ugift, moder til 3de uægte børn
Hans Christiansen, 15 år, Ugift, hendes børn
Johan Christiansen, 10 år, Ugift, hendes børn
Anne Marie Jensen, 3 år, Ugift, hendes børn

1840
Jens Rasmussen, 65 år, Gift, Dagleier
Johanne Marie Hansdatter, 72 år, Gift, hans Kone

Jørgen Jensen, 33 år, Gift, Dagleier
Maren Larsdatter, 28 år, Gift, hans Kone
Johanne Marie Jørgensen, 6 år, Ugift, Deres Børn
Rasmus Jørgensen, 4 år, Ugift, Deres Børn

Christiane Paulsdatter, 27 år, Ugift, Skrædderske

Maren Paulsdatter, 32 år, Ugift, Dagleier
Karen Andersdatter, 8 år, Ugift, hendes Børn
Peder Rasmussen, 2 år, Ugift, hendes Børn

Maren Fiskerups, 83 år, Enke, Almisselem

Marie Kudskens, 79 år, Enke, Almisselem

Paul Væver, 59 år, Gift, Almisselem
Maren Rasmusdatter, 58 år, Gift
An. Cathrine Paulsdatter, 15 år, Ugift
Rasmus Paulsen, 13 år, Ugift
Johanne Paulsdatter, 11 år, Ugift

Dorthe Hansdatter, 40 år, Ugift, Almisselem
Marie Jensen, 7 år, Ugift

Lars Gundersen, 63 år, Gift, Almisselem
Anne Kirstine H Datter, 52 år, Gift, Almisselem
Niels Larsen, 14 år, Ugift, Deres Børn
Jens Larsen, 11 år, Ugift, Deres Børn
Christian Larsen, 8 år, Ugift, Deres Børn

1845
Jens Eriksen Møller, 57 år, Gift, Dagleier
Dorthe Hansdatter, 44 år, Gift, Hans kone
Anne Marie Jensen, 14 år, Ugift, Deres datter

Jens Lars Gundersen, 68 år, Gift, Dagleier
Anne Kirstine Jensdatter, 58 år, Gift, Hans kone
Kristian Larsen, 13 år, Ugift, Deres søn

Marie Rasmusdatter, 38 år, Ugift, Skræderske

Jens Rasmussen, 78 år, Enke, Almisselem
Jørgen Jensen, 38 år, Gift, Hans søn, dagleier
Maren Larsdatter, 33 år, Gift, Hans kone
Johanne Marie Jørgensen, 11 år, Ugift, Deres børn
Rasmus Jørgensen, 9 år, Ugift, Deres børn
Anne Sophie Jørgensen, 5 år, Ugift, Deres børn
Karen Jørgensen, 3 år, Ugift, Deres børn
Larsine Jørgensen, 1 år, Ugift, Deres børn

Paul Paulsen, 64 år, Gift, Almisselem
Maren Rasmusdatter, 63 år, Gift, Hans kone
Rasmus Paulsen, 18 år, Ugift, Deres søn

1850
Jens Larsen, 44 år, gift, Daglejer
Karen Larsdatter, 48 år, gift, hans kone
Rasmus Jensen, 7 år, ugift, Deres søn
Hans Jensen, 5 år, ugift, Deres søn

Lars Jensen, 73 år, gift, daglejer
Anne Jensdatter, 62 år, gift, hans kone
Jens Larsen, 21 år, ugift, deres søn, skrædder
Mette Larsen, 28 år, ugift, deres datter
Niels Madsen, 2 år, ugift, datterens søn

Poul Poulsen, 69 år, gift, almisselem
Maren Rasmusdatter, 67 år, gift, hans kone

Jørgen Jensen, 43 år, gift, daglejer
Maren Larsdatter, 38 år , gift, hans kone
Rasmus Jørgensen, 14 år, ugift, deres søn
Anne Jørgensen , 10 år, ugift, deres datter
Karen Jørgensen, 8 år, ugift, deres datter
Larsine Jørgensen, 6 år, ugift, deres datter
Frederik Jørgensen, 1 år, ugift, deres søn

Jens Rasmussen, 83 år, Enkemand, almisselem

Jens Møller, 65 år, gift, daglejer
Dorthe Hansdatter, 57 år, gift, hans kone

Christian Larsen, 38 år, gift, daglejer
Maren Rasmusdatter, 40 år, gift, hans kone
Rasmus Christiansen, 8 år, ugift, deres søn
Anne Christiansen, 7 år, ugift, deres datter
Niels Christiansen, 4 år, ugift, deres søn
Anne Christiansen, 3 år, ugift, deres datter
Christiane Christiansen, 1 år, ugift, deres datter

Marie Rasmusdatter, 44 år, ugift, sypige

1855
Christian Larsen, 43 år, gift, Indsidder, daglejer, Husfader, født i Diernæs
Maren Rasmussen, 45 år, gift, hans kone, født i Diernæs
Anne Christiansen, 12 år, ugift, deres datter, født i Diernæs
Niels Christiansen, 9 år, ugift, deres søn, født i Diernæs
Anne Christiansen, 8 år, ugift, deres datter, født i Diernæs
Chr. Christiansen, 6 år, ugift, deres datter, født i Diernæs

Jørgen Jensen, 48 år, gift, Indsider, daglejer, Husfader, født i Diernæs
Maren Larsen, 43 år, gift, hans kone, født i Trolleborg
Johanne Jørgensen, 20 år, ugift, født i Diernæs
Karen Jørgensen. 13 år, ugift, født i Diernæs
Larsine Jørgensen, 11 år, ugift, Deres børn, født i Diernæs
Frederik Jørgensen, 6 år, ugift, født i Diernæs
Christian Jørgensen, 2 år, ugift, født i Diernæs

Jens Larsen, 50 år, gift, Indsider, daglejer, Husfader, født i Diernæs
Karen Larsen, 53 år, gift, Hans Kone, født i Hø?rup
Rasmus Jensen, 13 år, ugift, deres børn, født i Diernæs
Hans Jensen, 10 år, ugift, deres børn, født i Diernæs

Lars Hansen, 44 år, gift, Indsider, daglejer, Husfader, født i Diernæs
Kirstine Rasmussen, 39 år, gift, Hans Kone, født i Diernæs
Hansine Larsen, 14 år, ugift Anne Larsen, 7 år , ugift, Deres Børn, født i Diernæs
Maren Larsen, 5 år, ugift Kirstine Larsen, 3 år, ugift

Anne Jensen, 66 år, Enke, Indsidder, forsørges af hendes børn, født i Sybølle?
Niels Madsen, 6 år, ugift, plejebarn, født i Diernæs

Marie Rasmusdatter, 49 år, ugift, Sypige, født i Diernæs

Maren Rasmussen, 79 år, Enke, Indsidder, almisselem, født i Diernæs
Jensine Jørgensen, 4 år, Ugift , Plejebarn, født i Diernæs

Jens Eriksen, 72 år, Gift, Indsidder, almisselem, husfader, født i København
Dorthea Hansen, 60 år, Gift, Hans kone , født i Diernæs
Jørgen Jørgensen, 3 år, Ugift, Plejebørn, født i Diernæs
Johan Jørgensen, 1 år, Ugift, Plejebørn, født i Diernæs

1860
Dorthe Hansdatter, 66 år, Enke, huusmoder, inderste, almisselem
Anne M. Jensen, 29 år, Ugift, hendes datter
Jensine Jørgensen, 8 år, Ugift, datterens uægte børn
Jørgen Jørgensen, 6 år, Ugift, datterens uægte børn
Jens Jensen , 2 år, Ugift, datterens uægte børn

Johan Christiansen, 37 år, Gift, huusfader, indsidder, dagleier
Anne Pedersen, 38 år, Gift, hans kone
Peder Johansen, 12 år, Ugift, deres børn
Dorthea Johansen, 9 år, Ugift, deres børn
Niels Johansen, 5 år, Ugift, deres børn
Johannes Johansen, 1 år, Ugift, deres børn

Jens Larsen, 55 år, Gift, huusfader, indsidder, dagleier
Karen Larsen, 57 år, Gift, hans kone

Maren Rasmusdatter, 45 år, Enke, huusmoder, inderste, almisselem
Niels Christiansen , 14 år, Ugift, hendes børn
Anne Christiansen, 12 år, Ugift, hendes børn
Christiane Christiansen, 11 år, Ugift, hendes børn

Lars Hansen, 48 år, Gift, huusfader, indsidder, dagleier
Kirstine Rasmusdatter, 43 år, Gift, hans kone
Anne S. Larsen, 12 år, Ugift, deres børn
Maren Larsen, 10 år, Ugift, deres børn
Anne Larsen, 8 år, Ugift, deres børn

Jørgen Jensen, 53 år, Gift, huusfader, indsidder, dagleier
Maren Larsen, 48 år, Gift, hans kone
Larsine Jørgensen, 16 år, Ugift, deres børn
Frederik Jørgensen, 11 år, Ugift, deres børn
Christian Jørgensen , 8 år, Ugift, deres børn
Karen Jørgensen, 18 år, Ugift, deres børn
Lars Jørgensen, 4 år, Ugift, datterens uægte børn
Ernestine Jørgensen, 2 år, Ugift, datterens uægte børn

Marie Rasmussen, 54 år, Ugift, inderste, sypige

1870
Jens Larsen, 64 år, Gift, Huusfader, Under Fattigforsorgelse
Karen Larsdatter, 67 år, Gift, Huusmoder, Under Fattigforsorgelse

Jorgen Jensen, 62 år, Gift, Huusfader, Dagleier
Maren Larsen, 57 år, Gift, Huusmoder
Larsine Jorgensen, 25 år, Ugift, Datter af forrige
Ane Sophie Jorgensen, 6 år, Ugift, Datter af Larsine, Under Fattigforsorgelse
Karen Marie Jorgensen, 3 år, Ugift, Datter af Larsine Jorgensen
Ernestine Jorgensen, 11 år, Ugift Datter af Jorgen Jensen og Maren Larsen

Marie Rasmussen, 63 år, Ugift, Sypige

Lars Hansen (Klausen?), 54 år, Gift, Huusfader, Dagleier
Ane Kirstine Rasmussen, 52 år, Gift, Huusmoder

Peter Jorgensen, 33 år, Gift, Huusfader, Dagleier
Ane Marie Jensen, 38 år, Gift, Huusmoder, Dagleier
Christian Laurits Jorgensen, 8 år, Ugift Son af
Ane Marie Jensen Dorthea Hansdatter, 73 år, Enke, Moder til Ane Marie Jensen, Under Fattigforsorgelse

Maren Rasmusdatter, 59 år, Enke, Huusmoder, Dagleier
Ane Elisabeth Christiansen, 22 år, Ugift, Datter af Maren Rasmusdatter, Dagleier
Hans Morten Christiansen, under et aar, Ugift, Son af Ane Elisabeth Christiansen
Kristiane Christiansen, 20 år, Ugift, Datter af Maren Rasmusdatter, Sypige

Johan Henrik Andreasen, 66 år, Gift, Huusfader, Dagleier
Catrine Larsen, 70 år, Gift, Huusmoder
Lars Johansen, 40 år, Ugift, Son af ovenstående, Dagleier
Christine Henriksen, 3 år, Ugift, Datterdatter af Johan Henrik Andreasen og Catrine Larsen

1880
Anne Marie Rasmusdatter, 73 år, Ugift, sypige

Lars Hansen, 67 år, Gift, husfader, arbejdsmand
Kirstine Rasmusdatter, 63 år, Gift, hans hustru
Anne Kirstine Larsen, 27 år, Ugift, deres datter
Hans Peder Lauritz Pedersen, 5 år, Ugift, plejesøn

Johanne Hansen, 43 år, Enke, husmoder, under fattigforsørgelse
Marie Kirstine Andersen, 14 år, Ugift, hendes børn, under fattigforsørgelse
Hansine Andersen, 10 år, Ugift, hendes børn, under fattigforsørgelse

Peder Jørgensen, 42 år, Gift, husfader, arbejdsmand
Anne Marie Jensen, 48 år, Gift, hans hustru
Niels Jørgensen, 7 år, Ugift, deres søn
Anne Chatarine Johansen, 2 år, Ugift, deres plejedatter

Dorthea Hansdatter, 83 år, Enke, under fattigforsørgelse

Maren Rasmusdatter, 69 år, Enke, under fattigforsørgelse
Jørgen Christian Henriksen, 7 år, Ugift, hendes plejesøn

Jens Larsen, 74 år, Gift, husfader, under fattigforsørgelse
Karen Larsen, 76 år, Gift, hans hustru, under fattigforsørgelse

Jørgen Jensen, 72 år, Gift, husfader, ,arbejdsmand
Maren Larsen, 67 år, Gift, hans hustru
Larsine Jørgensen, 35 år, Ugift, deres datter
Karen Marie Jørgensen, 13 år, Ugift, hendes børn
Jørgen Jørgensen, 9 år, Ugift, hendes børn
Maren Jørgensen, 5 år, Ugift, hendes børn

1890
Peder Jørgensen, 52 år, Gift, husfader, indsidder
Ane Marie Jørgensen, 58 år, Gift, husmoder
Hansine Kirstine Hansen, 1 år, Ugift, barn

Johane Andersen, 53 år, Enke, indsidderske
Ane Johane Jørgensen, 1 år, Ugift barn

Lars Hansen, 77 år, Gift, husfader, arbeidsmand
Kirstine Hansen, 72 år, Gift, husmoder

Rasmus Andersen, 69 år, Gift, husfader, arbeidsmand
Ane Andersen, 63 år, Gift, husmoder

Ane Sofie Kristiansen, 70 år, Enke, husmoder

Jørgen Jensen, 83 år, Enke, husfader, arbejdsmand

1901
Johanne Rasmussen, født 7/12 – 1840, Enke, Alderdomsunderstøttelse, født i Vesteråby

Peder Jørgensen, født 25/8 -1837, Gift, Aldersomsundersøttelse, dagleier, født i Diernæs
Anne Marie Jørgensen, født 17/4 – 1831, Gift, Hans Kone, født i Diernæs
Hansine Kirstine Hansen, født 7/1 – 1889, Ugift, plejebarn, født i Diernæs
Petra Marie Andersen, født 19/6 – 1891, Ugift, plejebarn, født i Diernæs

Karen Hansen, født 23/9 – 1829, Enke, Alderdomsundersøttelse, født i Vesteråby


Hospitalet lå oprindelig i landsbyen Katterød i Diernæs Sogn nordøst for Faaborg. Da det blev bygget i 1786, bestod Katterød af 12 gårde og syv huse, der placerede sig langs et slynget vejforløb. Igennem 1800-tallet var gårdtallet stabilt, mens antallet af huse firdobledes til 27 i 1903. I samme periode steg befolkningstallet i landsbyen fra 144 til 247 personer.

Igennem 17- og 1800-tallet var alle landsbyens huse og gårde ejet af hovedgården Holstenshus, og i 1903 var de fleste huse fortsat fæstehuse under hovedgården, mens gårdene var overgået til selveje.

Læs mere om Katterød landsby


DFLs haver Et besøg i Den Fynske Landsby byder på en vandring gennem bugnende køkkenhaver, blomstrende prydhaver og frugthaver fulde af fristende fynske æbler. Haverne ved de fynske huse og gårde fortæller en vigtig del af historien om bondesamfundets selvforsyningsøkonomi.
Kålgårde Den nyttigste af alle bondens haver var kålgården. Denne havetype har eksisteret hos bønder over hele landet, så langt tilbage vi har efterretninger. Om det så var i det forblæste, magre Vestjylland, hvor ikke meget kunne gro, så var der dog altid et lille hjørne, hvor grønkålen stod. Som regel tæt ved stuehuset, så madmoder ikke skulle bevæge sig langt fra bryggers eller stue for at hente råvarerne til maden.

Beboerne i Katterød Hospital fik ved siden af fattighjælpen også adgang til en havelod, som de kunne dyrke. Nord for Hospitalet er i dag anlagt en kålgård, der viser nogle af de græntsager, der blev dyrket i 1800-tallet.
I kålgården dyrkede man grøntsager og krydderurter til brug i husholdningen. Den vigtigste var grønkålen, der kunne stå ude i frostvejr hele vinteren uden at blive mindre vitaminrig. Grønkål spillede dermed en betydningsfuld ernæringsmæssig rolle i de lange vintermåneder. Det er grønkålen, der har lagt navn til kålgården, men andre kåltyper har også haft betydning, først og fremmest hvidkålen, der kom til Danmark med de hollandske bønder, der kom til Amager under Christian II. Denne kåltype var lidt vanskeligere at dyrke og fik aldrig helt samme udbredelse som grønkålen. I løbet af 1800-tallet fik rosenkål og rødkål også en betydelig udbredelse.
Der var en enkelt af kålgårdens andre afgrøder, der med tiden blev ligeså uundværlig, som grønkålen havde været i generationer – nemlig kartoflen, som kom til Danmark i 1700-tallet med først franske og siden tyske indvandrere. På Fyn gik det dog langsomt med accepten af kartoflen, selvom fremskridtsvenlige landmænd og præster arbejdede for sagen. Her betragtede man længe kartoflen som værende usund og uden større næringsværdi. Fra midten af 1800-tallet var kartoflen dog blevet hverdagskost også her og var uundværlig på flere områder.
I løbet af 1800-tallet kom mange andre nye grøntsager til. Kål, kartofler og rodfrugter fik efterhånden følgeskab af bønner, selleri og grønne ærter og op mod 1900 også asparges, agurker og tomater.
Grøntsagerne fra Den Fynske Landsbys kålgårde bruges når folkene fra Levende Historie laver smagsprøver.
Læs mere om kålgårde på Odense Bys Museers hjemmeside.