Katsund


Katsund. Klåborgs Bageri.

Intro

Katsund blev nævnt allerede i 1456, fra nuværende Østergade mod vest - nedlagt ca. 1850. Katsund navneskiltet blev opsat i 1921 ved Østergade. Officielt navngivet igen i 1992. Den er stadig en smøge fra Østergade mod Borchs gård.

Den lille smøge Katsund, der ligger mellem Østergade og Borchs Gård, blev først officielt navngivet i 1992. Navnet Katsund optræder allerede i 1456 og er indtegnet på Rantzaus kort fra 1585. Strædet var på dette tidspunkt og helt frem til 1879 et åbent vandløb, der lå mellem Vestergade og Østergade. I 1879 blev vandløbet rørlagt, men det kan stadig anes på parkeringspladsen Borchs Gård.
På Rantzaus tid blev strædet især brugt til at drive kvæg igennem, og den bebyggelse, som er indtegnet på kortet, har hovedsageligt været stalde. Selvom strædet ikke er benævnt ved navn på kort fra de efterfølgende århundreder, eksisterede strædet fortsat. I 1842 modtog én af byens største købmænd, I.S. Borch, en irettesættelse fra bystyret, fordi han uden tilladelse havde opført et vognskur tværs over Katsund.

Kolding er ikke den eneste by med en gade benævnt Katsund. I bl.a. København og Ebeltoft findes gader med samme navn. Der er ikke enighed om navnets oprindelige betydning, men flere har peget på den mulighed, at der er tale om et stræde med en ”kat”. En ”kat” er ikke et dyr i denne sammenhæng, men var i middelalderen en forhøjning på en fæstningsvold, hvor man kunne anbringe en ”blide”. Også dette ord kræver en forklaring. En ”blide” betegner en kastemaskine, hvormed man kunne slynge sten eller brændbart materiale mod fjenden. Et ”sund” betegnede ikke kun et vandløb, men kunne også betyde bystræde. (Heidi Vad Jønsson)