Katrinelund i Forum, Bryndum sogn


Katrinelund i Forumlund. Fotograf ukendt.

Intro

Forumlundvej 16. Matr. 1a Forumlund, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Gården udgjorde i 1600-tallet sammen med matr. 3a en enestegård i Forumlund. 1664 var den vurderet til 6 tdr. hartkorn (heri var Fuglbæk indregnet, da gården i Fuglbæk var øde).

1688 var helgården vurderet til 6 tdr 7 skp 2 fdk hartkorn. Helgården blev delt i de 2 halvgårde 1702, hver med 3 tdr. 3 skp 3 fdk hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 5 skp 2 fdk ¼ alb hartkorn. Bygningerne lå før 1916 knap 100 m mod sydøst. Helgården tilhørte Kronen. Sammen med meget andet af Kronens gods i området blev den udlagt til ryttergods 1680. Om ejer- og fæsteforhold før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Laurids Jensen, som var gift med Karen Iversdatter. De frikøbte gården 1795.Sønnen Jens Lauridsen blev 1802 gift med An Marie Hansdatter, en datter af Hans Jensen fra Damgård i Forum, og overtog gården året efter. 1841 Niels Jensen. En søn af foregående. Gift året før med Anna Kierstine Michelsdatter, en datter af Mikkel Knudsen fra Stenkjærgård i Lifstrup, V. Nebel sogn. De døde hhv 1872 og 1874. Efter deres død blev gården efter et skifte 1877 delt i 2. Halvdelen af jorden blev fraskilt til en ny ejendom (Forumlundvej 20) for en søn. Selve gården blev 1877 overtaget af en anden søn, Jens Nielsen. Jens Nielsen var 1868 blevet gift med Ane Maria Christensen, en datter af Christen Jensen fra Vestergård i Astrup. De havde 1870 – 73 haft matr 8 i Astrup, men var efter Niels Jensens død flyttet til Katrinelund og havde drevet den fra 1873. Ane Maria Christensen døde 1882, hvorefter Jens Nielsen 1883 blev gift med Kirstine Marie Jensen fra Næsbjerg. De udstykkede gårdens østlige hedelod i 1896, således 54 tdr. l. blev frasolgt 1896 – 1914 til forskellige ejendomme. Efter Kirstine Marie og Niels Jensens død blev gården 1913 overtaget af en søn af 2. ægteskab Niels Christian Nielsen. Han var gift med Katrine Rasksen fra Tjæreborg sogn. De moderniserede gården, idet det var dem, der lod de nye bygninger opføre ved den nuværende placering (stenene fra den gamle gård blev anvendt til udbygningerne). Desuden blev en del hede opdyrket. 32 tdr. l. blev frasolgt 1932 til Hedeselskabet, som tilplantede heden. Katrine og Niels Chr. Nielsen lod et aftægtshus opføre 1952, men Niels Chr. Nielsen døde samme år og kom således aldrig til at bo i huset – det hørte under gården frem til 1980. Katrine drev gården videre til 1956 og afstod den da til sønnen Jens Hedegaard Lund Nielsen, som i forvejen havde bestyret gården. Jens Hedegaard Nielsen var ugift og drev gården til sin død i 1992. Efter testamente tilfaldt gården herefter Ulla og Ivan Hansen, Varde. De havde i forvejen boet i Forum en tid. De bosatte sig ikke på gården, men dyrkede jorden i kort tid. Nuværende ejere Joan Kirstine og Karl Andersen overtog gården efter sidstnævnte i 1993. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.