Katolsk Kirke i Bredgade


St. Ansgars Kirke, Bredgade-1. St. Ansgars Kirke, Bredgade-1


St. Ansgars Kirke, Bredgade-2. St. Ansgars Kirke, Bredgade-2

Intro

Skt. Ansgar Kirke i Bredgade i København blev påbegyndt i 1840. Arkitekten var Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864), som gav kirken et klassicistisk præg i en romersk basilikas skikkelse. Skt. Ansgar Kirkes klassicisme kan ses i facadens udformning og i det store, åbne kirkerum...

Skt. Ansgar Kirke i Bredgade i København blev påbegyndt i 1840. Arkitekten var Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864), som gav kirken et klassicistisk præg i en romersk basilikas skikkelse. Skt. Ansgar Kirkes klassicisme kan ses i facadens udformning og i det store, åbne kirkerum. Kirken blev indviet på Allehelgensdag den 1. november 1842. I årene 1988-92 gennemgik kirken en stor restaurering. Alting i kirkerummet blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse og farve. Restaureringsarbejdet blev udført i samarbejde med Nationalmuseet. Kirken er sognekirke for kvarterets katolikker og domkirke for alle katolikker i Danmark. ''Nordens Apostel'' Skt. Ansgar Kirke er opkaldt efter den hellige Ansgar, der blev født år 801 i Picardiet i Frankrig og senere boede på en klosterskole i Corbie i Nordfrankrig. Som ung mand blev han overflyttet til klosteret i Corvey ved Weserfloden. Her lærte han at tale saksisk, et sprog, der lå så tæt på datidens dansk, at man kunne forstå hinanden. Ansgar viede sit liv til den nordiske mission. Fra 849 var han ærkebiskop af Hamborg-Bremen, det ærkestift, som også omfattede Norden. Ansgar kastede sig med vovemod ud i opgaven, han lagde planer og forfulgte dem utrætteligt, og det er derfor med god grund, at han har fået tilnavnet "Nordens Apostel".