Kathrines Minde


Stenen blev flyttet fra Christiansfeld rådhus, da den blev lukket i 2007.


Lindegade . Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Kathrinesminde, Lindegade

Intro

Mindesten for Frederiksdal, flyttet til Lindegade, da Christiansfeld Kommune blev nedlagt.

Den. 24. april 1992 - i 20 året for oprettelsen af venskabsbyen mellen Frederiksdal i Nanorlakit og Christiansfeld, er sat til erindring om vor fælles historie. Brødremenigheden grundlagde Christiansfeld i 1773 og oprettede missionsstation i Frederiksdal i 1824. Sten opsat ved Christiansfeld rådhus Lindegade 60, blev flyttet til sin nuværende plads, Lindegade 58 da Christiansfeld blev en del af Kolding Kommune. Bygningen Kathrinesminde var før Christiansfelds Tekniske Forvaltning.