Kathrines Minde

Lindegade . Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Mindesten for Frederiksdal, flyttet til Lindegade, da Christiansfeld Kommune blev nedlagt.

Frederiksdal

Den. 24. april 1992 - i 20 året for oprettelsen af venskabsbyen mellen Frederiksdal i Nanorlakit og Christiansfeld, er sat til erindring om vor fælles historie.

Brødremenigheden grundlagde Christiansfeld i 1773 og oprettede missionsstation i Frederiksdal i 1824.

Sten opsat ved Christiansfeld rådhus Lindegade 60, blev flyttet til sin nuværende plads, Lindegade 58 da Christiansfeld blev en del af Kolding Kommune.

Bygningen Kathrinesminde var før Christiansfelds Tekniske Forvaltning, i dag har hjemmeplejen kontor.