Katholm


Katholm slot


De to højeste fløje af Katholms hovedbygning blev opført i perioden 1588-1591. De svungne renæssancegavle og ottekantede tårne var typiske elementer i renæssancens herregårdsbyggeri.

Intro

Katholm Slot er en renæssanceherregård fra 1545. Bygningerne er opført 1588-91. Katholm er muligvis det "Collis Catti", som Valdemar Atterdag belejrede i 1359.

''Historien om Katholm'' Manden som lagde grundstenen for det nuværende Katholm var adelsmanden Thomas Fasti. Han var en stor krigsmand, som blandt andet deltog i felttoget i Ditmarsken (1559) og Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570). I 1616 blev Katholm overtaget til rigsadmiral Albret Skeel, som fortsatte det byggeri Thomas Fasti havde påbegyndt. Fra 1690 var herregården ejet af Palle Krag som gjorde militær karriere, der endte med udnævnelse til generalløjtnant i 1710. Hans ægteskab var barnløst, og da hans hustru døde i 1722, og han selv døde året efter, måtte Katholm sælges på auktion. Peder Rosenørn som ejede Katholm i midten af 1700-tallet foretog en række forbedringer af godsets drift og påbegyndte blandt andet en overgang fra stude- til mejeridrift. Hans søn, M.P.O. Rosenørn, solgte Katholm i 1804. Under de efterfølgende ejere oplevede godset store økonomiske vanskeligheder og i 1823 måtte statskassen gå ind og overtage herregården. I 1839 blev Katholm solgt på auktion til Adolph Wilhelm Dinesen, som udover at være en militærmand af hjerte og sjæl også er kendt som farfar til den danske forfatter Karen Blixen. I hendes barndom besøgte hun ofte Katholm, som hendes onkel, Wilhelm Dinesen, havde arvet. Umiddelbart efter Wilhelm Dinesens død solgte hans enke Katholm til hofjægermester Holger Collet, hvis efterkommere stadig ejer Katholm og driver herregården som et moderne landbrug. ''Markante ejere'' 1557-1600: Thomas Fasti 1616-1630: Albret Skeel 1690-1723: Palle Krag 1839-1876: Adolph Wilhelm Dinesen 1916-1942: Holger Collet Læs mere om Katholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/katholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Katholms hovedbygning er anlagt på en uregelmæssig borgholm i en mindre sø. Den nordlige og østlige fløj af hovedbygningen blev opført i 1588-1591 af Thomas Fasti og begge fløje står i to etager over hvælvede kældre, med svungne renæssancegavle og et ottekantet hjørnetårn ved den nordvestlige og sydøstlige gavl samt et firkantet trappetårn i borggården. Hele bygningen er opført i røde mursten på et fundament af tilhuggede kampesten og taget er lagt med røde tegl. Thomas Fasti havde planlagt at bygningen skulle være et trefløjet anlæg, men den tredje og vestlige fløj blev først opført under Albret Skeel i 1622. Som de to andre fløje er den opført i røde sten på et kampstensfundament, men den står blot i én etage og har til forskel fra de andre fløje kamtakkede gavle. Omkring 1918 tilføjede Holger Collet to sidefløje vinkelret ud fra vestfløjen. ''Omgivelser'' Katholm ligger omgivet af mark og skov. Nord for hovedbygningen er en stor parklignende have med en fredet korsallé af gamle beskårne lindetræer. Til Katholm hører også et anseeligt avlsanlæg, hvor to af bygningerne stammer fra 1618-1619 og tilskrives Albret Skeel. Øst for Katholm løber en smal og gammel hulvej, som snor sig igennem et skovområde før den når Kattegat omkring en kilometer væk. Den ligger omgivet af gamle stendiger og bøgetræer. ''Bygninger og gods'' 1588-1591: Nord- og østfløj opført 1618-1622: Vestfløj samt dele af avlsgården opført Ca. 1850: Fæstegårde solgt fra 1918: Sidebygninger til vestfløj opført

''Fakta'' Adresse: Katholm 1, 8500 Grenaa Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers amt, Djurs Sønder herred, Ålsø sogn Ejer: Marie Therese Collet (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 647 ha, skov 520 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' In the eastern part of Jutland just south of Grenaa we find Katholm, one of the area's finest Renaissance manors erected in red bricks with towers surrounded by a watewilled moat. Throughout history, the manor was home to great men of war and the well-known Danish writer Karen Blixen spent part of her childhood with her uncle at Katholm.