Kastrupværk


Kastrupværk.


Kastrupværk 2.

Intro

Kastrupværk blev opført af Jacob Fortling i årene 1749-54 som et af 1700-tallets store industriprojekter. Fortling anlagde en kunstig halvø ud i Øresund og fik eneret til udvinding af kalksten på Saltholm...

Kastrupværk blev opført af Jacob Fortling i årene 1749-54 som et af 1700-tallets store industriprojekter. Fortling anlagde en kunstig halvø ud i Øresund og fik eneret til udvinding af kalksten på Saltholm. Han opførte et omfattende anlæg med blandt andet kalkværk, teglværk, fajancefabrik og hoved- og portbygninger. Værket fik en blandet skæbne, men flere af de gamle bygninger er bevaret. Det blev renoveret i 2006-08 og blev ombygget til boliger og erhvervslokaler. Kastrupværk er et af de få bevarede anlæg fra 1700-tallets storhedstid. Fabriksanlægget blev bygningsfredet i 1971 og kaldes i dag Bryggergården, fordi det i 1800-tallet husede et bryggeri. ''Bygmesteren og industrimanden Jacob Fortling'' Historien om Jacob Fortling er også historien om, hvordan Københavns udbygning tog fart i midten af 1700-tallet. Fortling var født i Bayreuth i 1711 og kom fra 1740 i kongelig dansk tjeneste. Han byggede blandt andet Dronningetrappen i det gamle Christiansborg Slot og en række andre større stenarbejder. Fortlings interesse i Kastrup var forekomsten af Saltholm-kalkstenen, og han havde desuden udvindingsret på flere norske stenbrud. Han havde et nært samarbejde med landets førende arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah på et tidspunkt, hvor der var penge, og hvor nogle af landets fineste bygninger blev opført. Fortling opførte den fine Kastrupgård til sig selv og sin hustru, men døde allerede i 1761 bare 50 år gammel. Kastrupgård huser i dag kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen.