Kastrupgård


Kastrupgård, set fra Rejnstrupvej. Til venstre den gamle smedie. Bagerst anes hovedbygningen bag træerne. Til højre driftsbygninger.


Kastrupgård. Ved indkørselen ligger den gamle herregårdssmedie.


Kastrupgårds hovedbygning, 1800-tallet

Intro

Kastrupgård – en af de mindste herregårde på egnen.

Gården har i 1400-tallet tilhørt godssamleren Bent Joensen Bille, og efter hans død blev Antvorskov kloster ejer. Gården er opstået af to landsbyer, dels Kastrup i Fuglebjerg, som blev nedlagt allerede i middelalderen, dels Skov Kastrup, der hørte til Gunderslev Sogn, og som blev nedlagt i 1731. I 1662 omtales gården som en næsten øde og afbrudt gård under Vognserup. I matriklen fra 1688 beskrives den som en lille enegård i Fuglebjerg sogn med 8 tdr. hartkorn. I anden halvdel af 1600-tallet erhvervede kansler Holger Vind til Harrested gården. I 1723 købte C.A. von Plessen gården, som forblev i denne slægts eje indtil 1805, hvor den sammen med andre godser blev solgt til Peter Johansen de Neergaard. Gården tilhører stadig denne slægt og drives sammen med Gunderslevholm Gods. Til gården hører 136 ha agerjord og 8 ha skov.En hovedbygning i bindingsværk nedbrændte i 1946 og blev erstattet af en villa i gule sten. Villaen, der er omgivet af voldgrave, er opført på et middelalderligt voldsted, hvor der er fundet ruiner af et rundt forsvarstårn i kampesten. Avlsgården, der reelt består af en stor længe, er fra 1949. Af de gamle bygninger er kun smedjen i indkørselen tilbage. Der er ikke offentlig adgang.