Kastrup Lufthavn


Luftfoto 1954. Kastrup Lufthavn set fra luften i 1954 inden den lange landingsbane blev anlagt

Intro

Kastrup Lufthavn blev taget i brug i 1925. Lufthavnen havde betonstartbaner, terminal og hangarer. Allerede i 1930’erne var Kastrup Nordeuropas største lufthavn. Der blev bygget en ny funkis-terminal tegnet af arkitekten Vilhelm Lauritzen i årene 1936-39...

Kastrup Lufthavn blev taget i brug i 1925. Lufthavnen havde betonstartbaner, terminal og hangarer. Allerede i 1930’erne var Kastrup Nordeuropas største lufthavn. Der blev bygget en ny funkis-terminal tegnet af arkitekten Vilhelm Lauritzen i årene 1936-39. Efter krigen indgik de skandinaviske lande i et samarbejde om passagerruter i flyselskabet SAS. Den internationale flytrafik voksede hurtigt, og SAS stod i 1955 over for at anskaffe jetpassagerfly. Derfor besluttede selskabet at udvide lufthavnsarealet og bygge den ny terminal, som kunne indvies i 1960. I 1998 blev Terminal 3 taget i brug. Den er forbundet med en jernbanestation, metroen og et hotel. ''Flytteplaner blev ramt af krise'' Kastrup Lufthavn har næsten fra sin fødsel været i pladsproblemer. I 1958 var man i gang med at bygge den nye udenrigsterminal. Prognoserne for flytrafikken talte om stor fremgang for rute- og chartertrafikken. Beboerne nær lufthavnen klagede over jetflyenes støj. Allerede i 1956 blev det foreslået at bygge en lufthavn på Saltholm ude i Øresund. Ideen var, at Saltholm skulle forbindes med en bro til Malmø og København. Men politikerne tøvede i to årtier, og i 1978 fik den økonomiske krise regeringen til at stille projektet i bero. Så lufthavnen blev på Amager og blev udbygget dér. I 1998 blev Terminal 3 kaldet Papirflyveren indviet.