Kastrup Kirke ved Vordingborg


Kastrup Kirke.


Alterbordsforhæng med Reinhard og (Anna) Elisabeth Iselins initialer og årstallet 1776. Reinhard Iselin var ejer af Katrup Kirke, og alterbordsforhænget blev ophængt til minde om hans udnævnelse til baron.


Kirkens indre.


Korbuekrucifikset.


Prædikestolen.

Intro

Kastrup Kirke blev bygget i middelalderen. 1555-1856 var den annekskirke til Vordingborg. Fra 1774-1960 var kirken ejet af Rosenfeldt Gods. Lige udenfor kirkegården ligger 98 tyske soldater og 15 civile flygtninge fra 2. Verdenskrig begravet

Kirken har formentlig oprindelig været indviet til Sct. Clemens, som var de søfarendes helgen.

Kirkens ældste dele er kor og skib. De er bygget i granit i den tidlige middelalder. I middelalderens sidste del er tårn, våbenhus og sakrisi tilføjet i munkesten, ligesom der er slået hvælv i kirken. Der er kun fundet meget sparsomme rester efter kalkmalerier, og kirkerummet står derfor hvidkalket.

Fra 1555 til 1856 var Kastrup Kirke annekskirke til Vordingborg.

Da det Vordingborgske Ryttergods blev solgt i 1774, blev Kastrup Kirke lagt ind under det nydannede gods, som kom til at hedde Rosenfeldt. Den første ejer af gods og kirke var den velhavende købmand, Reinhard Iselin. I 1776 blev Iselin adlet som baron, og til minde lod han ophænge et alterbordsforhæng af rødt fløjl i kirken med sine og hustruens initialer samt årstallet 1776. Forhænget opbevares i dag på Museerne Vordingborg.

Kastrup Kirke fik selveje i 1960.


Alterbordet og døbefonten stammer tilbage fra kirkens tidligste tid. Fonten er af granit og bærer øverst indskriptionen: Bondo Friso me fecit (Bondo Friso har lavet mig), og har derunder bladornamentik. Døbefontens fod er udsmykket med trekantspidser, hvoraf to har ansigter og en tredie et kors. Døbefontens fad er et meget yngre tysk arbejde, som viser Bebudelsen omgivet af minuskelring og en hjorte- og hundefrise. Bondo Friso har ligeledes lavet døbefontene i Bårse og Lundby.

Korbuekrucifikset er også fra middelalderen, omkring år 1300, men er siden blevet noget omdannet. I dag hænger krucifikset på skibets nordvæg, men oprindelig hang det i korbuen.

Kirkens smukke fløjaltertavle er udført omkring år 1500. Den 140 cm. høje midterfigur forestiller Sct. Clemens, og til højre og venstre for ham ses apostlene. Alterstagerne er fra 1600-tallet.

I kirken findes to gravminder: I våbenhuset er opstillet en sten af granit fra den tidlige middelalder. Stenen er trapez-formet og udsmykket med et hjulkors på en processionstav med et par liljer ved foden. Indenfor våbenhusdøren står en meget slidt sten i ølansk kalksten.

Prædikestolen er fra lige omkring år 1600, og er formentlig udført af Bertel Snedker fra Vordingborg. På siderne er stolen udsmykket med malerier af Jesus som Verdens Frelser og evangelisterne. Ved prædikestolen står et timeglas fra omkring år 1700.

Orglet er bygget af Gunner Fabricius Husted og er fra 1974.

I kirkens vestende er ophængt 5 mindekranse af sølv, hvoraf de 4 er ophængt over forskellige medlemmer af familen Oxholm.

Skibsmodellen mellem skibets lysekroner er en model fra 1992 af handelsskibet Enigheden, som var det første skib, der blev bygget på Petersværft i 1781.

Døren foran våbenhuset er hugget ud af egetræ fra fregatten Sjælland i starten af 1900-tallet, mens dørringsbeslaget med fire liljer omkring et dyrehoved stammer tilbage fra omring 1300.


Markante gravminder:

Smedejernskorsene
Langs kirkegårdens vestmur står 4 meget fine smedejernskors sat over en familie fra Ornebjerg. Blandt disse er korset over sognefoged Jørgen Pedersen, som er rejst af hans svigersøn jfr. indskriften:
O GUD VELSIGNE DIG, MIN SVIGERFADER
FOR HVAD PAA JORD DU VAR OG BLEV
FOR MIG!
NAAR HIST IGJENNEM LYSETS
STJERNERADER
VI SEES - MED TAK PAANY JEG
HILSER DIG
OLE JØRGENSEN

Maria Lakier Bracony
Kirkegårdens uden sammenligning smukkeste minde er sat over præstedatteren Maria Lakier. Hun blev gift med den italienske billedhuger Guglielmo Giovanni Giacinto Bracony, men døde blot 27 år gammel i 1880. Ægtefællen udførte et gravminde i bronze, hvor en kvindeskikkelse læner sig sørgende ind over gravstenen, som bærer en italiensk indskrift.

Edel
Blandt kirkegårdens stensamling findes også en af kirkegårdens absolut enkleste sten sat over den døvstumme pige eller kvinde Edel. Stenen bærer ingen årstal men blot disse rørende ord:
EDEL
DIT ØRE VAR LUKT
FORSTUMMED DIN TALE
NU SJUNGE GUDS FRED
DU I HIMMELENS SALE.

Frihedskæmperen
Vest for kirken står en mere end 2 m. høj, rød granitsten sat over frihedkæmperen og politibetjenten Kaj Søren Johansen. Stenen er rejst af modstandsbevægelsen og bærer frihedskampens emblem.

Familien Oxholm
Ved kirketårnets vestmur findes et ældre familiegravsted for familien Oxholm - ejere af Rosenfeldt Gods og kirkeejere. Gravstedet præges af det imponerende gravminde, som er knapt 3 m. højt og over 4,5 m. langt.
En langt mere ydmyg sten står nord for kirken over overkammerherre Oscar O'Neill Oxholm, som formåede at forene sit høje embede ved hoffet med at være glødende tilhænger af Indre Mission.


Udenfor kirkegårdens østmur ligger 98 tyske soldater og 15 civile tyske flygtninge fra 2. Verdenskrig begravet.

I krigens sidste del blev mange tyske soldater, som var blevet såret på Østfronten sendt til lazaretter i Danmark. I Vordingborg var det store psykiatriske hospital, Oringe, blevet beslaglagt og indrettet til lazaret, og de 900 psykiatriske patienter, som hospitalet normalt husede var enten blevet udskrevet eller sendt til andre hospialer. Midt i maj 1945 var der på Oringe og på et par lazaretskibe i havnen omkring 1400 sårede soldater. Mange af soldaterne var hårdt såret, og dødeligheden var meget høj. Lige omkring krigsafslutningen døde op til 40 om dagen. I dag vidner tyske grave i Katrup, Vordingborg og Nykøbing F. stadig om det 3. Riges sammenbrud.