Kastetvej


Besættelse af Aalborg Navigationsskole på Kastetvej.


Kamelianerklinikken og Sct. Mariæ kirke, Kastetvej

Intro

Vejen kaldtes oprindeligt Kattesundsvej og var en engvej, der løb syd for fædriften Kattesundskær - et udyrket stykke jord ned til Limfjorden, hvor borgernes kvæg græssede.

Senere fik vejen navn efter gården Gammel Kastet, som Christopher Qwist (1757-1815) opførte på det sydøstlige hjørne af Ryesgade-Kastetvej krydset. Gården havde navn efter den "indkastede" mark, hvorpå den var bygget. At en mark er indkastet vil sige, at der var gravet grøfter omkring den, og at der af den opgravede jord er lavet diger omkring marken. Gammel Kastet forsvandt omkring århundredeskiftet. Hvornår Kastetvej officielt fik sit navn er ikke klart. På Stabssergent Krags kort over Aalborg fra 1885 benævnes gaden blot "Til de militaire Skydebaner", men i byrådsforhandlingerne fra 1886 benævnes gaden "Kastedvejen", og det er da også på dette tidspunkt, at gaden for alvor fik betydning som en del af adgangsvejen fra centrum til den fremvoksende vestby efter indlemmelsen af en række af byens markjorde i området under Aalborg kommune i 1886. Byrådet besluttede på den baggrund og med støtte fra fremtrædende borgere i byen at anlægge vejstrækningen fra omkring Jomfru Anegade til Badehusvej (i dag Borgergade og den østligste del af Kastetvej) i 1887 for at skabe "en bedre og lettere adgang til det indlemmede Distrikt ved Kastetvejen"*. Dette medførte, at udbygningen af Vestbyen for alvor tog fart. I 1886 boede der således 264 i området mellem Badehusvej og Absalonsgade, i 1900 var dette tal 3086. Samtidig flyttede en række virksomheder ud til området mellem Kastetvej og Fjorden, bl.a. C. W. Obels Tobaksfabrikker (1897) og De Forenede Tekstilfabrikker (1898).

Aalborg Byrådsforhandlinger 149/1886 76/1887 Kristian Værnfeldt Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Olsen: Vestbyen… Aalborgs Historie bd. 4 s. 436 bd. 5 s. 206-207