KastelletIntro

Kastellet var en del af Fredericias voldanlæg, men blev aldrig komplet udbygget efter planen.

I 1644 havde svenskerne anlagt en skanse på Bersodde som del af Torstenssonskrigen. Skansen blev senere erobret af danske tropper der foretog strejftogt fra Strib. Det sted, hvor denne skanse lå, blev Kastellet opført i 1650 som del af den nye Fredericiafæstning og skulle fungere som fæstningens forbindelse til Fyn. Planen var at Kastellet skulle have en befæstet linje mod søen og på landsiden, men denne plan blev aldrig helt opfyldt. Islands Bastion, som rager ud mod sydsiden, er den eneste kraftige bastion på Kastellet. På Kastellet blev bygget et tøjhus, et arsenalmagasin, en proviantgård, et krudtmagasin og sandsynligvis også mandskabsbarakker. Af disse står kun krudtmagasinet, der blev opført i 1858, tilbage. Meget af arealet er i dag beplantet med træer. Af hensyn til militærets manøvredygtighed på området blev det besluttet at der ikke måtte bygges i en zone umiddelbart omkring Kastellet. Til gengæld blev området anvendt til andre formål – det var eksempelvis her, de reformerte tilflyttere fik anvist arealer til opdyrkning. Kastellet blev, sammen med resten af fæstningsanlægget, nedlagt som resultat af forsvarsloven i 1909. Siden har dele af området blandt andet været brugt som friluftsscene.