Kastebogaard


Kastebogård set fra øst


Kastebogårds stuehus

Intro

Kastebogaard har givet navn til en særlig sydvestfynsk gårdtype

Oprindeligt var Kastebo en fæstegård under Løgismose. Omkring 1800-tallet blev den "købt til fri ejendom".

I udskiftningstiden (slutningen af 1700-tallet) blev gården flyttet fra Haarby by til sin nuværende beliggenhed.

Så sent som i slutningen af det 19. århundrede var de fynske landsbyer domineret af stråtækte gårde og huse i bindingsværk.

Men derefter begyndte man at bygge grundmurede gårde med fast tag.

Også Kastebogaard var oprindelig en firlænget bindingsværksgård med strå på taget, men efter en brand i begyndelsen af 1900-tallet blev den nuværende bygning opført. Det fritliggende stuehus er bygget i ’villastil’ med to gavlkviste og halvvalmet blåglaseret tegltag. Facaden mod have og vej er udbygget med en tresidet karnap med en balustradeomkranset terrasse. Indvendigt har rummene en herskabelig udformning, der lever op til Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs ideal for en velanlagt gårds stuehus.

De tre sammenbyggede avlslænger er opført i gule mursten og trempeltaget* er teglhængt, hvilket giver et godt rum til hø og halm. Kastebogaard blev forbillede for mange gårde opført i det sydvestfynske område.

* et trempeltag er i flg. encyklopædien et tag med en lav stolpevæg, der er opført oven på ydermuren mellem det øverste bjælkelag og det egentlige tagværk, udvendigt oftest dækket af en stenmur.