Kassebølle


Landsbyen Kassebølle i Simmerbølle Sogn på Langeland: Snedker Jensens hus, Kassebøllevej 3. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Landsbyen Kassebølle i Simmerbølle Sogn på Langeland: Kassebøllevej 12. Kilde: Kuturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.

Intro

Kassebølle er nævnt første gang 1426 i formen Kasebølæ. Forleddet er sandsynligvis et mandsnavn, Kasi. Efterleddet er ’-bølle’, der betyder enkeltgård eller helgård.