Karolinegade


Karolinegade set fra Haderslevvej.


Nedrivning af det gamle andelsmejeri i Karolinegade.


Karolinegade. I baggrunden Solars ejendom.


Karolinegade 5. Værtshuset "Drop Inn".

Intro

I 1887 var vejen med i vejviseren under Gl. Dalbyvej, 1894 som selvstændig vej i vejviseren. I 1986 blev Karolinegade forlænget fra Dalbygade til Sydbanegade.

Falck kom til Kolding i oktober 1927 med oprettelsen af en brandvagt under ledelse af Martin N. Foged. De første to år holdt Falck til i Hotel Hvide Hests gård i Søndergade sammen med Søndergades Lillebiler, som var ejet af M. Chr. Høj. Lillebil-chaufførerne fungerede således også som Falck-folk.
I 1929 fik Falck sin egen station i Karolinegade og udvidede assistancen til at omfatte autouheld, ambulance- og sygekørsel samt dyreredning.

Allerede året efter i 1930 flyttede Falck tilbage til Hotel Hvide Hests gård, hvor der i mellemtiden var blevet bygget en ny redningsstation med 5 garager, vagtstue med soverum og kontor.
I 1939 flyttede Falck så atter til en nybygget station, denne gang beliggende i Sydbanegade, og den indeholdt bl.a. 6 garager, slangetårn samt lejligheder til mandskabet.

Her blev stationen liggende indtil 1970, hvor Falck overtog Kolding Brandvæsen og rykkede ind i deres bygning på havnen (Casper Müllers Gade). Stationen i Sydbanegade blev dog bibeholdt nogle år endnu, men kun til brug for sygetransport og kranvognskørsel.


Anders Lauritz Larsen startede med at brygge øl omkring 1890 . Bryggeriet havde hjemme på nuværende Tøndervej. I 1897 overtager han ejendommen Gml. Dalbyvej nr. 18 med matrikelnrummer 490b. Larsen har nu tilsyneladende fremgang i salget og også aftapning af bayersk øl fra Slotsmøllen. I 1907 opfører han en ny bygning tænkt anvendt som maltgøreri. I 1919 afhænder han sit bryggeri, hvorefter det nedlægges. Lauritz Larsen var ca. 1912-16 revisor i Foreningen af Hvidtølsbryggerier i Jylland.

Omkring 1935 startede Jakob Bagge hvidtølsbryggeri i den samme bygning i Dalbygade kaldet Kolding Bryghus. Han forhandlede også skattepligtig øl fra bryggeriet Thor i Randers og i 1950’erne var bryggeriet depot for øl fra bryggeriet Thordal i skive. Bagges bryggeri ophørte ca. 1959.

I forbindelse med sanering i Dalbygadeområdet omkring 1990 var den forfaldne fhv. bryggeribygning truet af total-sanering. Det lykkedes at bevare bygningen, og den ligger nu (2007) på privat grund med adressen Karolinegade 10 med mulig adgang ad indkørsel fra Karolinegade eller ad trappe fra Parkvej. Såvidt vides er det byens eneste bevarede bryggeribygning.