Karnaphuset i Rønne


Karnapgården. Stuehuslængen mod Østergade


Karnaphuset. Karnapstuen efter restaurering


Karnappen. Karnappen set indefra med spær af gamle skibsspanter


Det nye sidehus. Det nye sidehus i gården


Tagetage. Tagetagen blev indrettet til beboelse omkring 1900


Karnapstuen. Hollandske fliser og kakkelovnspladsen

Intro

Karnapgården i Rønne blev opført i 1753 som en stor skippergård. Det fredede Karnaphus udgør i dag kun de seks midterste fag af huset. Bag den karakteristiske karnap med det buede tag blev der i 1830 indrettet en fin stue. Den blev dekoreret med malede dørstykker, panelværk og vægfliser...

Karnapgården i Rønne blev opført i 1753 som en stor skippergård. Det fredede Karnaphus udgør i dag kun de seks midterste fag af huset. Bag den karakteristiske karnap med det buede tag blev der i 1830 indrettet en fin stue. Den blev dekoreret med malede dørstykker, panelværk og vægfliser. Omkring 1900 blev der tilføjet et sidehus, og klokkeren Kofoed inddrog tagetagen til beboelse for sig selv og sine 10 børn. I 2004 købte Kulturarvsstyrelsen det forfaldne hus og gennemførte en restaurering af forhuset og tilføjede i 2008 et nyt sidehus. Bygningen er nu atter i privat eje. ''Hollandske fliser i karnappen'' Den fine stue i Karnaphuset er unik, fordi det er den eneste stue i Rønne med karnap. Den er også unik, fordi den er dekoreret med tre originale landskabsmalerier over dørene. Men først og fremmest er stuen unik, fordi det er den eneste på Bornholm, der har væggene beklædt med blå-hvide hollandske fliser. Man ved ikke præcist, hvordan de 850 fliser er endt i Rønne. Men historien fortæller, at fliserne blev købt på en auktion efter et skibsforlis. Måske har skipperen hentet dem hjem fra Holland med et bestemt formål for øje, måske var de bare tilfældig ballast i lasten. Eller måske er der en helt tredje forklaring. Under alle omstændigheder kommer fliserne fuldt til deres ret i den fine stue bag karnappen.