Karlstrup Kalkgrav


Karlstrup 1958. Karlstrup Kalkgrav 1958 med cementfabrikken under anlæggelse. Det gamle kalkværk ses nederst.

Intro

Ved Karlstrup nord for Solrød har brydning og brænding af kalk fra undergrunden efterladt vandfyldte kratre og store affaldsbunker. Kalkindustrien har forvandlet sletten til et bakkelandskab. Produktionen blev indledt af kalkbrænder Fritz Richter i 1857...

Ved Karlstrup nord for Solrød har brydning og brænding af kalk fra undergrunden efterladt vandfyldte kratre og store affaldsbunker. Kalkindustrien har forvandlet sletten til et bakkelandskab. Produktionen blev indledt af kalkbrænder Fritz Richter i 1857. I Richters periode blev kalken gravet med håndkraft og den brændte kalk afsat lokalt. Efter ejerskiftet 1896-97 voksede aktiviteterne. I de første 10 år fordobledes firmaets aktiver, og i 1945 blev der fremstillet 3500 tons brændt kalk. Meget af gravearbejdet blev overtaget af maskiner, og til tider blev der brugt sprængstof til at løsne kalken. Kalkproduktionen ophørte i 1962. ''Cement til København'' Da Aalborg Portland købte kalkværket ved Karlstrup i 1958, var der næppe mange, der havde forestillet sig, hvor voldsomt det ville forandre landskabet. Kalk er hovedingrediensen i cement, og med den korte afstand til København var det oplagt at anlægge en cementfabrik ved Karlstrup. Aalborg Portland etablerede derfor en cementfabrik ved det gamle kalkbrud i Karlstrup i 1959. For at sikre sig mod konkurrenter opkøbte Aalborg-fabrikken samtidig alle egnede kalkforekomster egnen. Selv om kalkgraven ved Karlstrup på det tidspunkt havde været i brug i 100 år, forsvandt den som dug for solen i løbet af kort tid. For da cementfabrikken lukkede i 1975, havde den brugt fire millioner kubikmeter kalk, og kalkgravens omfang var udvidet til 30 hektar.