Karlslunde Skole


Karlslunde Skole


Karlslunde Skole


Karlslunde Skole, skoleklasse

Intro

Der har været skole i Karlslunde siden 12. februar 1742. Skolen flyttede den 17. nov. 1908 til Hovedgaden 6, hvor den ligger i dag. Man flyttede fra den gamle stråtækte skole ved kirken (Hovedgaden 24).

Der har været skole i Karlslunde siden 12. februar 1742. Skolen flyttede den 17. nov. 1908 til Hovedgaden 6, hvor den ligger i dag. Man flyttede fra den gamle stråtækte skole ved kirken (Hovedgaden 24). Frem til 1949 var der to lærere på skolen. Børnetallet voksede, og der blev ændret i bygningerne, således at der blev 3 klasseværelser og endnu en lærer. I 1953 blev det igen nødvendigt at udvide skolen. Her blev østfløjen bygget med klasselokaler samt skolekøkken og sløjdlokale i kælderen. Næste udvidelse fandt sted i 1963, hvor sydfløjen, gymnastiksalen og musiklokalet blev bygget. Samtidig blev der indrettet bibliotek ved siden af gymnastiksalen. Årsagen til denne udvidelse var, at skolen blev købstadsordnet, dvs. at man kunne gå 10 år i skole og tage realeksamen eller 9. og 10. kl. prøven. I 1972 blev den næste tilbygning, nordfløjen, bygget. I 1981 blev boldhallen tilføjet og i 1983 blev nordfløjen bygget sammen med resten af skolen. Her blev indrettet kantine, og i øvrigt blev der bygget om mange steder på skolen med udvidelse af klasselokaler mv. I perioden 1908-1950 var skolens elevtal på ca. 100 elever. Herefter voksede det støt frem til 1978, hvor elevtallet toppede med 625 elever. På det tidspunkt var der 4 klasselokaler i 2 barakbygninger. Herefter faldt elevtallet igen, således at skolen blev tosporet. I dag har skolen ca. 400 elever. Karlslunde Skole har igennem årene været en udviklingsorienteret skole, hvor der skete spændende og vigtige tiltag for børn og unge. Det gælder både undervisningsmetoder, sang og musik og andre kreative tiltag, sprogundervisning og internationalt samarbejde, skolen i skoven, hvor undervisningen i de forskellige fag foregår udenfor.

''Publiceret''