Karlslunde Politistation og Arrest


Karlslunde Politistation og arrest

Intro

Fra 1933-1954 var huset på Hovedgaden 43 politistation med arrest og bolig for landbetjenten. I disse år var Oluf Jens Peter Olesen politiassistent i Karlslunde. I 1954 blev politiassistent Olesen pensioneret, hvorefter Karlslunde ikke længere havde landbetjent i byen.

Landbetjenten i Karlslunde har haft til huse tre steder i landsbyen. Fra 1924-1928 på Karlslunde Landevej 6 i den senere lægebolig. Huset er bygget i 1924 af politiassistent H.C. Petersen, der gjorde tjeneste i Karlslunde frem til 1928. Herefter flyttede politistationen til Hovedgaden 23, hvor politiassistent Kragh indrettede arrest i bagbygningen. I 1933 var politistationen på Hovedgaden 41, hvor politiassistent Oluf Jens Peter Olesen blev landbetjent i byen. Også her var indrettet arrest i huset. Alle tre steder var huset også beboelse for landbetjenten med familie. Landbetjentens opgave var at holde ro i byen og sørge for at love og regler blev overholdt. I Karlslunde var en af opgaverne at tilse lørdagens baller i forsamlingshuset ”Enighedslyst”. Olesen boede skråt over for forsamlingshuset, og han sørgede altid for at komme inden kl. 21, så han var sikker på at alt gik ordentligt til. Det skete dog, at han blev tilkaldt senere, når der var slåskamp mellem karlene. Olesen tog gemytterne med i bilen, kørte dem uden for byen, så de måtte gå hjem. Enkelte har sikkert også overnattet i arresten til ædrueligheden indfandt sig igen.

''Publiceret''