Karlslunde Mejeri


Karlslunde Andelsmejeri efter ombygningen i 1925


Karlslunde Mejeri før ombygningenIntro

Karlslunde Mejeri blev brugt i årene 1900 til 1975. Det startede som et privat mejeri ejet af byens gårdejere, men forpagtet af den kendte mejerifamilie Tholstrup. I 1918 blev det lavet om til et andelsmejeri. I 1975 var der kun 20 andelshavere tilbage, og så lukkede mejeriet.

Karlslunde Mejeri blev brugt i årene 1900 til 1975. Det startede som et privat mejeri ejet af byens gårdejere, men forpagtet af den kendte mejerifamilie Tholstrup. I 1918 blev det lavet om til et andelsmejeri, hvor Elvinus Andersen blev mejeribestyrer. Det var familien Andersen, som alle årene fra 1912-1975 var mejeribestyrere. Det var Elvinus og Mette de første 40 år og derefter Ester og Hans Andersen fra 1952 til 1975. Ester og Hans købte selve mejeriet, men solgte det senere. I gamle dage måtte husmoderen selv lave smør og ost til familien. Men i 1800-tallet blev der produceret så meget mælk, at det kunne betale sig at lave fælles mejerier, hvor man samlede mælken fra flere gårde, og brugte maskiner til f.eks. at skille mælken og fløden ad. Sidst i 1800-tallet slog andelsbevægelsen igennem. Det nye var, at andelsmejerierne var ejet af de bønder, der leverede mælken til mejeriet. De delte overskuddet. Ved at være fælles om et mejeri kunne de få råd til maskiner og til at ansætte mejerister. Mejeriet i Karlslunde startede med at lave ost, og fra 1924 begyndte det at levere mælk til københavnerne. Mælken blev kørt til byen i mælkejunger og blev solgt fra små butikker, som hed ismejerier. I 1931 fik mejeriet en tappehal, hvor mælken kunne hældes på flasker, inden den blev solgt. En overgang i 1960erne blev der produceret ”posemælk”, som var mælk i plasticposer. Men det var ikke særlig praktisk, så der kom hurtigt mælkekartoner i stedet for. Da mejeriet var størst, fik det mælk fra 600 køer, men i 1975 var der kun 20 andelshavere tilbage, og så lukkede mejeriet. I 2006 blev bygningerne bygget om til lejligheder. Der har været andre mejerier i Karlslunde. Det første var et privat fællesmejeri, der fra 1876 lå i ”Christianslyst” (Hovedgaden 12). Det blev afløst af andelsmejeriet Korskilde, der lå mellem Karlslunde og Greve fra 1890 til 1945.

''Publiceret''