Karlslunde Mølle


Den gamle hollændermølle, set fra gadekæret. 1906. Indsat den nye vindmotormølle.


Karlslunde Mølle. 1928.


Karlslunde mølle. 1937.


Møllen nedtaget. 1966.

Intro

I 1872 fik byen sin første mølle. Det var en såkaldt hollændermølle. Møllen brændte i 1918. Året efter byggede mølleren i stedet en vindmotormølle, der kunne udnytte den nye tids elektricitet. Når vinden ikke blæste, blev møllen drevet af en motor.

I 1872 fik byen sin første mølle. Det var en såkaldt hollændermølle, som var bygget af træ med 4 store vinger, der sad på en møllehat. Hatten kunne drejes, så vingerne stod bedst muligt i forhold til vinden. Møllen brændte i 1918. Året efter byggede mølleren i stedet en vindmotormølle, der kunne udnytte den nye tids elektricitet. Når vinden ikke blæste, blev møllen drevet af en motor. Vindmotormøllen havde 5 vinger på et tårn oven på møllehuset. I dag er der kun møllehuset på jorden tilbage. Tårnet med vingerne blev taget ned i 1966. Møllen fortsatte med motorkraft to år mere, men i 1968 var det slut med møller i Karlslunde. Før elektricitetens tid var vind- og vandkraft en af mulighederne for at få energi, og der har været vindmøller i Danmark siden middelalderen. Møllerne blev mest brugt til at male korn til mel, men fra 1700-tallet blev de også anvendt i den nye industriproduktion. Der var f.eks. oliemøller, farvemøller, kridtmøller og grynmøller. I 1800-tallet steg produktionen af korn, så der blev bygget mange møller. Møllen i Karlslunde malede hveden til hvedemel og byggen til grisefoder. Den første møller, Ole Larsen, var også bager. Før 1857 måtte der ikke være forretninger uden for købstæderne, som var de eneste byer, hvor man måtte handle. Med den nye næringslov (loven om hvem der måtte handle og hvor) blev det tilladt at have for eksempel bagere i landsbyerne. Mange møllere blev derfor bagere ved siden af møllerarbejdet. Der har været et par andre møller i Karlslunde. Dels havde Karlslundegården sin egen mølle (den nedbrændte i 1937), dels lå der en foderstofmølle på Karlslunde Landevej 7-9. Muligvis har der også været endnu en mølle omkring 1890-1900 i den østlige del af byen. I dag bliver vindmøller brugt til at lave vindenergi til elektricitet.

''Publiceret''