Karlslunde Landevej 19 Sygekassekontor


Karlslunde Sygekassekontor


Billedet viser Aksel Hildebrandt (bagerst) og Jens Rasmussen, der er ved at male Karlslunde mejeri.

Intro

Bertha og Aksel Hildebrandt boede her og ud over at være malermester, var han kasserer i Karlslunde-Karlstrup Sygekasse. I 50'erne og 60'erne voksede medlemstallet, så Hildebrandt holdt åbent for indbetaling og refusion af regninger ved spisebordet i stuen. Ofte strakte køen sig langt ud i det fri.