Karlslunde Kirke


Intro

Karlslunde Kirke er bygget af kridtsten fra Stevns Klint i slutningen af 1100-tallet som en romansk kirke med små vinduer og et fladt loft af træ. I 1400-tallet blev tårn og våbenhus opført af munkesten. Samtidig blev vinduerne ændret til gotiske spidsbuevinduer og loftet afløst af hvælvinger.

Kirken er 26 m lang og 5,35 m bred. Tårnet er 17 m højt og lidt smallere end kirken. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af kamtakker på tårnet er forskelligt. Man mener, at der oprindelig har været 5 kamtakker på hver side af tårnet. Den østlige side har så ved en ombygning fået 7 kamtakker. På tårnets vestside ses en relief af et kirkelam. På kirkens nordside findes aftegning af den lukkede kvindedør. Kirken er rigt udstyret med en meget stor håndskåret altertavle udført af Caspar Lubbeke fra Roskilde i 1668. Altertavlen blev malet i 1685 af maleren af Hans Lavridtzøn fra Næstved. Prædikestolen er fra 1616 og udført af Brix Michgell, snedker i Roskilde. Korbuekrucifikset med Jesus på korset og de to sidefigurer Jomfru Marie og apostlen Johannes er placeret oven på den gamle korbue, hvor et gitter i katolsk tid har adskilt kirkerummet og alteret. Det menes af korbuekrucifiks og de to sidefigurer er udført af Caspar Lubbeke i Roskilde. Rigtig mange kirker i Østersøområdet er udsmykket med netop sådant et korbuekrucifiks, hvor personerne er placeret på nøjagtig samme måde. Kirkens stolestader er fra 1648 også udført af Caspar Lubbeke i Roskilde. Orglet er taget i brug den 25. maj 1997 og er bygget af orgelfirmaet Jensen & Thomsen. Det har 21 stemmer, 3 transmissioner, 2 tremulanter og 6 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal. Det består af i alt 1186 piber. Kirken er normalt åben på hverdage fra 8.00 – 16.00.

''Publiceret''