Karlslunde Gadekær

Gadekæret før 1918.


Skøjtende børn.


Gadekæret set fra møllen.

Intro

Gadekæret ligger som en fredelig grøn plet midt i Karlslunde. Nu er der træer, buske og en mur rundt om dammen, men i gamle dage lå det helt åbent.

Karlslunde er en fortelandsby lige som mange andre sjællandske middelalderlandsbyer. I en fortelandsby ligger gårdene i en ring omkring et lukket areal kaldet forten. Inde på forten er der gadekær, kirke, smedje og forskellige byhuse, og uden for gårdenes krans ligger markerne. Gadekæret var vigtigt for landsbyen. Her drak dyrene vand, og der kunne vaskes tøj og endda hestevogne. Derfor var det praktisk, at der var fri adgang til vandet, så dyrene kunne komme ned at drikke, og at vognene kunne køres direkte ud i vandet. Gadekæret lå midt i byen, så alle gårdene nemt kunne bruge det. Det var vigtigt at have vand i nærheden, men om sommeren kunne gadekæret tørre ud, og om vinteren frøs det til is. Så måtte man ”vægge” isen, dvs. holde nogle huller åbne i isen. Hvis vinteren var meget kold, kunne alt vandet i kæret fryse. Præsten skrev i 1755, at når der ikke kunne fås vand i gadekæret, så måtte kvæget vandes ved kilden i Silkemad (ved Karlslunde mose). En gang imellem måtte gadekæret renses for skidt og affald. Det krævede mange mænds indsats med skovle og hestevogne. Fordi gadekæret lå centralt, var det et oplagt mødested, og børnene legede gerne omkring kæret og på broerne over den bæk, der førte vand til dammen. Drengene søsatte deres legetøjsskibe, og pigerne kiggede måske på. Om vinteren kunne man løbe på skøjter, når der var is på vandet. Nytårsaften måtte man gerne lave sjov med folk, og en af de ting, man kunne finde på, var at trække naboens vogn eller redskaber ud i gadekæret. I en landsby med stråtækte huse var det vigtigt at kunne slukke ildebrande, fordi der let gik ild i husene. Gadekæret var derfor også branddam. Der lå et lille sprøjtehus på trekanten mellem Nylandsvej og Ved Kæret. Her havde man byens brandslukningsudstyr. Indtil 1958 var det en hestetrukken brandsprøjte, der skulle drives med håndkraft, samt en masse spande og slanger. I dag er der stadig liv og aktivitet ved gadekæret, hvor bl.a. børnene fodrer ænder og fisker med net. Landsbyens juletræ står ved gadekæret i hele december måned. Bylauget sørger for, at træet tændes 1. søndag i advent med stor deltagelse af landsbyens borgere.

''Publiceret''