Karlslunde Feriehjem


Historisk foto visende Feriehjemmets forhenværende bygning på stedet.


Byggeriet er præget af opførelsestidens fascination af elementbyggeriet, med meget simple facadeudformninger og med et fast repetitivt udtryk, dog hjulpet af de forskydninger der er mellem de enkelte sektioner.


Afgrænsning og indkørsel til Karlslunde Strand Hotel markeres med en lav, hvid mur og flagstænger der følger rundkørslens forløb. Bygningsanlægget trækker sig tilbage fra byrummet og ses nedbrudt i mindre enheder ved forskydninger i facaden.


Historisk foto visende Feriehjemmets forhenværende bygning på stedet.
Intro

Karlslunde Feriehjem blev grundlagt i 1929 af Lauritz Schou. Schou var bestyrelsesformand for C. Schous Fabrikker. Feriehjemmet skulle benyttes af fabrikkernes arbejdere, som skulle have mulighed for at holde ferie ved vandet. I 1982 opførtes et nyt feriecenter på Karlslunde Strandvej.

Karlslunde Feriehjem blev grundlagt i 1929 af Lauritz Schou. Schou var bestyrelsesformand for C. Schous Fabrikker, som producerede sæbe. Hotellet skulle benyttes af fabrikkernes arbejdere, som skulle have mulighed for at holde ferie ved vandet. I 1932 overdragede Lauritz Schou feriehjemmet til HK og det blev derfor fra 1932 og indtil 1939 kendt som HK’s feriehjem. I 1939 blev det overtaget af Dansk Folkeferie og var således tilgængeligt for alle medlemmer af et LO-forbund, og forskellige organisationer disponerede over en række fripladser, som hovedsageligt blev givet til enlige mødre med børn. I 1982 opførtes et nyt feriecenter på Karlslunde Strandvej.

''Publiceret''