Karlslunde - Danmarks bedste jord


Matrikelkort. Udsnit af matrikelkort over Karlslunde. Den bedste jord (takst 24) ses på marken syd for gård nr. 16

Intro

I 1805 sendte Rentekammeret, datidens finansministerium, en gruppe landinspektører ud for at finde landets bedste landbrugsjord. Den fandt de lige uden for bonden Niels Nielausens gård nr. 16 ved Karlslunde Landsby syd for København...

I 1805 sendte Rentekammeret, datidens finansministerium, en gruppe landinspektører ud for at finde landets bedste landbrugsjord. Den fandt de lige uden for bonden Niels Nielausens gård nr. 16 ved Karlslunde Landsby syd for København. Den frugtbare, veldrænede og let kalkholdige muldjord blev vurderet til højeste kvalitet, kaldet takst 24. Jorden dannede udgangspunkt for vurderingen af alle landets jorder, der blev takseret i perioden mellem 1806 og 1822. Hensigten var at indføre en ny matrikel, et nyt skattegrundlag, baseret på jordbundens sammensætning og ydeevne af korn, græs eller hø. Matriklen trådte i kraft 1844. ''Fortidens kort til fremtiden'' Landinspektørerne skrev: ”Efter disse Prøver anser vi Jorden fra Karlslunde Mark af Selvejer Niels Nielausens Tofte, sønden for den østre Ende af hans Stuelænge for at være saa udmærket god, at videre Eftersøgning i andre Egne af Landet om den Jord, som skal tjene som Regel for Taxsationerne ved Matrikuleringen, forekommer os ufornøden”. Som bilag til 1844-matriklen tegnede landinspektørerne meget detaljerede matrikelkort over hver landsby i hele landet. Kortene er i dag en vigtig kilde for arkæologer, historikere og geografer. De kan bruges til at finde forsvundne landsbyer fra middelalderen, finde gamle slægtsnavne på bønderne eller undersøge det historiske landskab.