Karleby kirke, Falster


Et lille afsnit af Karleby kirkegård med de to støbejernkors i baggrunden.


Støbjernkors for pastor Hans Resen Steenstrup, død i 1840erne, og hustru. De pånittede bogstaver er kun delvis bevaret.


Pastor O.D. Lütkens store familiegravsted midt på Karleby gamle kirkegård.


Det meget specielle sandstensgravminde i form af en kiste med "bark" og kors i "naturtræ" er sat for den kun 26-årige Anne Christine Biering, født Søtoft, der døde i 1876.


Gravminde for diakonisse, søster Kirstine Andersen. Rejst af taknemmelige rekonvalcenter på plejehjemmet i Karleby under Det Classenske Fideicommis.

Intro

Karleby kirkes romanske kor og skib står hvidkalket i kontrast til våbenhuset i rød mur fra 1863, tegnet af arkitekt Vilhelm Tvede. Over vestgavlen en tagrytter fra 1855 med vindfløj, hvori man ser Christian Frederik Classens initialer.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Karleby kirkegård