Karl MøllerIntro

Nagbøl Maskinfabrik

1904 købte en ung smed Erik Møller en byggegrund ved Nagbølvej 27 af Jeppe Marthisen på Peders minde. Her byggede smeden et hus og et lille udhus med et mindre smedeværksted. Hans svoger Anders Samuelsen byggede et hus ved siden af Nagbølvej 25. Erik Møller blev gift med en pige, Karen Schmidt og begge havde haft en del af deres opvækst i Nagbøl. Da der i forvejen var en landsbysmed i Nagbøl kaldte Erik Møller sit for maskinværksted. 1918 købte Erik Møller mere jord af fru Enke fru Grøn. Værkstedet i Nagbøl var ikke så stort i mange år. Den ældste søn Karl Møller var gået i faderens fodspor har havde fået sin smedeuddannelse i Kolding. Han var lidt af en opfinder, han lavede blandt en lille vandmølle, der kunne give strøm til huset. Karl og broderen som nu var med ejere af fabrikken, som nu hed Erik Møller og Sønner Maskinværksted. Karl Møller byggede efter datidens forhold en fabrik af betydelig størrelse 32.422 kvadratmeter.

Der i dag 2014 opretter Museum i det hus som Erik Møller byggede i 1904.