Karl Lauritz Aastrup og Kaj Munk
Intro

Salmedigteren K.L. Aastrup er kendt for salmer som ’Vi takker dig for livet’, ’Guds egen kære søn’, ’Gud ske lov for nattero’ og ’Du gav mig, o Herre, en lod af din jord’.

Aastrup er født i Ulfborg i 1899. Som 24-årig teologisk kandidat kom han i 1923 til Husby som sognepræst. (Munk kom til Vedersø nogle måneder efter i 1924. Da Munk var blevet berømt, hændte det ofte, at Aastrup blev spurgt, om han ikke var nabopræst til Kaj Munk? Nej, det er ham, der er nabopræst til mig!). Aastrup var en stor salmedigter … over 800 originale, oversatte og gendigtede salmer blev det til i alt. Gennem sin repræsentation i mange samlinger – og i den nuværende salmebog fremstår Aastrup som det 20. århundredes største danske salmedigter. (21 originale og 1 bearbejdet salme – Du gav mig, o Herre, en lod af din jord’ - er med i vor salmebog. Kaj Munk er repræsenteret med 1 original salme: Du ved det nok, mit hjerte … fra Filmen om Christiern den Anden, som han skrev manuskriptet til i 1937). Ofte var de sammen. Engang var de sammen ved Vesterhavet, hvor det blæste kraftigt. De gik ned med ryggen mod havet for ikke at få sandet i øjnene. Munk var ret betaget. Så bøjede Aastrup sig ned og tog en håndfuld ral op og sagde'': ’Så skulle De være her, når det knyger med det her!’'' Munk spurgte lidt uvis, om det kunne storme så voldsomt, og Aastrup sagde: ''’Hvordan skulle de sten ellers være kommet herop?’'' Om ’Ordet’ fortæller Aastrup: ''’ Engang kom han og kastede sig dødsensfortvivlet i min gyngestol. Han havde været til stede, da amtslægen fra Ringkøbing havde prøvet på barnets bekostning at redde en ung mors liv. Hun var død, da han troede, det hele var vel overstået. Det er overflødigt at gengive hans skildring af begivenheden og hans egen følelse af magtesløshed over for den. Det står ord til andet at læse i skuespillet Ordet.’'' Det er en mørk og dyster, en tragisk historie. Men de oplevede og sjove stunder sammen: … ''GLANSBILLEDET''. Munk og Aastrup var af og til (meget) uvenner og så ikke hinanden i længere tid: ''… arrangerede fælles køreture … den der kørte havde overherredømmet … Aastrup henter Munk i Vedersø Præstegaard, havde sat sin hustru, Vibeke, af ved grusvejen for at skåne hende for dens huller og bumplende kørsel, idet hun var i 7. måned … Munk lo over Aastrups forklaring … Men han var straks klar til at køre, og det var ham, der skulle sidde bag rattet.'' ''Da de efter udflugten kom tilbage, bad Aastrup munk om at standse, så hans kone kunne stå af. ’Jeg skal vise Dem!’ sagde Munk og trådte på speederen, så vognen dansede fra hul til hul, og Vibeke hoppede på bagsædet. … De skulle være blevet om aftenen, Men Aastrup var blevet gal, så de tog straks afsted. … Der gik nu 2 måneder uden samkvem. Men efter at Vibeke Aastrup havde født præsteparrets første datter, kom Munk sammen med pastor Gram i Tim for at se pigen. Aastrup fortæller, at han tog pastor Gram med for at undgå at blive smidt ud. '' ''Barnevognen … Yrsas fødsel, 1931 … Ved tilbagelevering havde Munk i Ringkøbing ladet den lakere … Aastrup blev vred herover … så ikke hinanden de kommende 8 år.'' ''… Omkring 1936: … Manden, der lå dødssyg, og blev hjemmeberettet af Aastrup. Så blev sønnen syg, men han sendte bud efter Munk. Munk skrev til Aastrup, at når sønnen havde valgt ham, måtte det være, fordi Aastrup ikke havde slået til som præst, da faderen lå syg. Munk opfordrer derpå Aastrup til at søge afsked: ’Når man ikke kan ramme en hare, skal man holde op med at gå på jagt.’'' ''I december samme år havde Aastrup stencileret nogle af sine salmer i et lille primitivt hæfte. Han sendte et til Munk med dedikation. Som gengave modtog han et lille privattryk, som Munk havde ladet trykke i anledning af den forestående jul. Denne hilsen var også med dedikation, men kun til Aastrups hustru, Vibeke. Aastrup sendte den tilbage, hvor han lod et brev følge med, hvor han lod Kaj Munk vide, at hvis han ikke kunne bekvemme sig til også at skrive hans navn, så burde han i det mindste have ladet være med at demonstrere det … Munks reaktion: Hvis De har ønsket at ødelægge min juleaften, kan jeg glæde Dem med, at det er lykkedes!’ '' ''Aastrup blev provst i maj 1940 … Dermed måtte de atter have med hinanden at gøre, men på embedsvegne. Rigtig varmt blev forholdet aldrig.'' '' '' '' ''