Karise Kost- og Realskole


Karise Kost- og Realskole, 1970


Karise Kost- og Realskole, 1990


Karisianeren - Elevblad fra 1947

Intro

Karise Kost- og Realskole blev oprettet som privatskole i 1914 af førstelærer K. A. Kristensen ved Karise kommuneskole.

Det var førstelærer ved Karise skole K. A. Kristensen - stærkt støttet af sognepræst Wilhelm Pedersen, Karise, der i 1911 vovede forsøget med oprettelse af en privat eksamenskole i et lille landsogn.

Undervisningen begyndte i en lejet stue i byen. Eksamensret havde de ikke på dette tidspunkt og eleverne måtte derfor til København for at kunne opnå eksamensbevis.

I 1914 startede den første klasse i egen bygning, og da eleverne efter 4 år var færdige, havde skolen opnået eksamensret og de første 8 elever dimenterede i 1918 til al. forberedelseseksamen.
Herefter voksede elevtallet og skolen blev udbygget. Det skete i flere tempi i - først blev den såkaldte elevbygning rejst og senere hovedbygningen. Skolen stod færdigbygget i 1927 under navnet Karise kost- og realskole.

Skolen havde dagelever fra et stort opland og samt kostelever langvejs fra.

I 1947 afstod K. A. Kristensen realskolen til tre af sine lærere. Elevtallet var stigende og på et tidspunkt kørte man 3 spor.
Det var realskolebestyrer Svend Borre Kristensen, der alene kørte skolen videre til 1971, hvor den blev afstået til Fakse kommune. Realafdelingen blev herefter drevet sammen med kommuneskolen under navnet Karise skole.


I forbindelse med den private realskole drev K. A. Kristensen forberedende undervisning af unge mennesker, der ønskede optagelse på et seminarium.
Det startede med en elev fra Lysgaard i Jylland, hvor K. A. Kristensen tidligere havde været lærer. Senere kom flere til og gennem mange år blev en klasse forberedt i Karise til optagelse på Jonstrup Seminarium.
Med loven om, at alle seminarier skulle have egen præparandklasse ophørte denne undervisning i Karise.


Festsalen, der bl. a. blev brugt ved den daglige morgensang, var prydet af malerier bl.a. et meget stort maleri med motivet af Carl af Rise, der modtager Dannebrog i slaget ved Reval i 1209. Kunstneren var Rossel.
Herodover havde K. A. Kristensen ladet male forskellige alvorsord i klasseværelser, festsalen og på trappegangene. Bl. a. dette: "Vi lærer for livet".


"Kariseaneren" var et elevblad, der udkom gennem mange år. Se eksemplar på billede.