Karise Højskole


Karise Højskole. (Bemærk indskriften Folkehøjskole over døren)


Karise Højskole.


Karise Højskole.


Mindesten over Højskolens første forstander, L.Budde.

Intro

Karise Højskole blev bygget i 1869 og fungerede som højskole indtil ildebranden i 1924. Herefter blev der ikke længere drevet skole.

''Højskolen oprettes'' Et stærkt befolkningsønske om en højskole på Stevns førte til, at der i februar 1869 blev dannet en højskoleforening. Den havde til formål at få bygget en højskole i området. Man nåede frem til at købe en bondegård i Karise på 50 tdr. Skolen blev bygget. En stor flot og præsentabel bygning med et markant indgangsparti åbnedes i oktober måned 1869 med L. Budde som forstander. ''Forstander Budde'' Magister Leopold Budde kom fra en stilling som lærer på Hindhold Højskole. Han blev meget afholdt af såvel sine elever som af egnens befolkning. Herom vidner blandt andet den smukke mindesten, som blev rejst i 1907 af byen og egnen. Stenen er placeret overfor højskolens hovedindgang. I Buddes tid var skolen godt besøgt. Især om vinteren var elevtallet på omkring 50. Efter 6 år søgte han andre udfordringer og efterfølgeren blev magister N.P. Boesen. Hans virke som forstander blev kort, da han døde allerede i 1879. Elevtallet var dalende og skolens økonomi var blevet dårlig. For at lette skolens drift blev jorden solgt i foråret 1879 for 40.000 kr. ''Lukning'' Efter Boesens død blev seminarist K.C. Knudsen ansat og han fungerede som leder af skolen og virkede som sådan de næste 30 år. I skolens sidste år var der flere ledere ansat i kortere perioder. Efter en omfattende indebrand på skolen i 1924 blev det besluttet, at der ikke længere skulle være højskole på stedet. ''Pensionat og samlingshus'' Efter branden blev bygningen dog genopført og har lige siden haft stor betydning for Karise by og omegn. Værtsparret på højskolen drev i mange år pensionat på stedet. Her var både mulighed for logi med fuld kost eller alene at købe et dagligt måltid mad. Sal og mødelokaler er gennem alle årene blevet lejet ud til forskellige formål. Højskolen fungerer i dag som egnens forsamlingshus.

Stor ildebrand i Karise. Højskolen brænder – Jens Larsens gård og to huse brænder. Sådan skriver avisen Østsjælland den 4. juli 1924.

I forbindelse med den meget voldsomme brand i byen brænder Højskolen og der er kun de bare mure tilbage. Bygningens tørre spåntag og kraftig vind gjorde slukningsarbejdet svært. Vinden førte gnister videre og satte ild til adskillige huse og en gård, som brændte helt ned. Brandvæsnet havde rigeligt at gøre med at holde andre bygninger bl.a. Karise Apotek uden for fare.

Avisen skriver også, at der kom slukningshjælp fra alle byer i området og at der blev udført et fint arbejde af brandfolkene.