Karise Andelsmejeri
Intro

Karise Mejeri blev grundlagt i 1892 og startede som et andelsmejeri i Bredgade. I dag er der blandt andet en velbesøgt ostebutik ved navn Ostelageret med mange spændende oste fra ind- og udland.

Før 1892 var der to private mejerier i sognet. Det ene var placeret i selve byen, det andet på Studevængergården. De var simpelt opbyggede og havde svært ved at klare sig i konkurrencen med andre mejerier.

Efterhånden blev der brug for mere plads. Der blev i 1892 afholdt en række møder for at få oprettet et andelsmejeri til forbedring af de enkelte gårdes økonomiske udbytte. Karise Mejeri blev grundlagt og startede som et andelsmejeri i Bredgade. Mejeriet blev opført for 35.000 kr. med over 100 tilmeldte andelshavere med ca. 1000 køer.

Efter 30 år var pladsen atter for lille. Mejeriet var ikke længere tidssvarende og det trængte til en større hovedreparation og nyt køleanlæg burde anskaffes. Man bestemte sig i stedet for at bygge et nyt mejeri. Der blev købt en grund på Søndergade, og i 1922 stod det nye moderne mejeri opført.

Fra 1941 til 1973 var Frode Christiansen ansat som mejeribestyrer. I denne periode modtog Karise Andelsmejeri mange sølv- og broncemedaljer, æresmedaljer og anerkendelser for deres oste og mælk.

I Sverige var interessen for osten fra Karise Mejeri meget stor. ”Karise-special” var betegnelsen hvorunder osten blev solgt på den anden side af sundet. Her kappedes 2 af mejeriets store kunder om at få Karise-osten. Leverancen til landet beløb sig i 1968/69 til 1.2 mill. kr.

Men udviklingen var ikke med de små mejerier, andelshaverne forsvandt og i 1980 solgte bønderne mejeriet til daværende mejeribestyrer Johan Madsen, som førte det videre som ostebutik. Der er i bygningerne også enkelte andre forretninger.