Karetmager Schousboe


Karetmager M. Schousboe i det lille værksted på Vesterløkke 27 i Sdr. Bjert, hvor han i en årrække fortsatte virksomheden efter at have solgt Vesterløkke 22.


Ejendommen Vesterløkke 22, hvor M. Schousboe drev karetmagervirksomhed.

Intro

Karetmager M. Schousboe overtog ejendommen Vesterløkke 22 i Sdr. Bjert i 1935, og i de følgende 30 år rullede et utal af datidens karakteristiske vogne ud til sognets virksomheder og landbrug.

Da karetmager M. Schousboe overtog ejendommen Vesterløkke 22, lige over for menighedshuset, efter karetmager Mygind i 1935, bestod værkstedet blot af et træskur, udstyret med en båndsav og en bloksav til at skære træstammer op.
En vindmølle, som tidligere havde trukket savene, var revet ned og erstattet af elektricitet. Men skuret blev snart for lille som værksted for Schousboe. Han lod derfor opføre en efter datidens forhold stor hal med ovenlys.
I 1965 solgte Schousboe ejendommen til Egon Drensgård, som i stedet indrettede værkstedet til autolakereri.
M. Schousboe fortsatte i en årrække derefter karetmagervirksomheden i et mindre værksted på den modsatte side af gaden, i Vesterløkke 27 på hjørnet af Bjert Kirkevej.
Egon Drensgaard drev autolakereri på Vesterløkke frem til 1983. Værkstedshallen blev revet ned for en del år siden, og på de tilstødende arealer er der nu bygget rækkehuse.