Karen Marie Rasmussen


Den ene af de 3 gravsten på gravstedet er over klodsemager Bertel Nielsen Rasmussen og hustru Maren Rasmussen.

Intro

Gravstenen over Bertel Nielsen Rasmussen og hustru Maren Rasmussen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. Gravstedsummer: L 0063-0064.

''Gravstenen'' over Bertel Nielsen Rasmussen og hustru Maren Rasmussen er en rektangulær bauta med ujævnt tilvirkede kanter og bagside. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Stenen er ''dekoreret ''med et indhugget ringkors omkranset af blomsterornamentik. ''Gravstedet ''er omkranset af hæk. På den ene siden er hækken afbrudt af en jernlåge af simpel udformning. Lågen består hovedsageligt af lodrette stænger, der ender ud i spyd/korsformede afslutninger. De to stolpeafslutninger er spidse. Lågen er malet sølv. På gravstedet findes også to retkantede tavler af granit. På begge sten er inskriptionen indhugget i antikva med brede seriffer. ''Stenen over Bertel Nielsen Rasmussen og hustru blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig ''pga. stenens udformning.'' ''Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares. Ydermere er stenens dekoration særlig.