Karantænehus og toldbygningIntro

Huset var i 1800-tallet karantænestation for søfolk, der kom fra lande hvor der var smitsomme sygdomme. Senere blev det kontor og bolig for Dragørs tolder. I dag har Dragør Sejlklub lokaler i bygningen.

Huset er opført i 1861 som karantænehus af ”Den Kongelige Direction for Quarantaineforanstaltninger i Danmark” Her kunne søfolk og andre, som man havde mistanke om bar smitsomme sygdomme, holdes isoleret. Det var især kolera, men var bange for skulle brede sig. Fra 1863 blev bygningen overtaget af toldvæsenet, som indrettede huset til toldkontor og bolig for en toldbetjent. I 1970 blev huset overtaget af Dragør Kommune, og er i dag klublokaler for Dragør Sejlklub. Bygningen er fredet.