Kappendrup


Kappendrup Bageri, nedlagt 1944. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening


Luftfotografi over Kappendrup Landsby. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Intro

Kappendrup er nævnt første gang 1397 i formen Capedorp. Forleddet er mandsnavnet og tilnavnet ’Kabbi’. Efterleddet er ’-torp’, som betyder bebyggelse.