Kappel stubmølle


Kappel Stubmølle, i Kappel er bygget ca 1730


Møllens konstruktion.

Intro

Kappel stubmølle er en fredet mølle fra ca. 1730. Møllen har stået på samme plads i næsten 300 år. Den er restaureret så den i dag kan male mel.

Stubmøllen
Stubmøllerne havde deres storhedstid i 1700-tallet, og det er også fra den tid, at Kappel Stubmølle stammer. Den menes at være opført i 1730 og har været i drift i ca. 200 år – indtil 1935. På Videnskabernes Selskabs kort fra 1776 kan man se, at der på den tid var 6 møller i den senere (nu nedlagte) Rudbjerg kommune, og de var alle stubmøller. Senere blev der bygget en del hollandske møller. De er nu alle sammen forsvundet, både stubmøllerne og de hollandske møller, bortset fra Kappel Stubmølle, der stadigvæk står på sin gamle plads øst for kirken, ved siden af den gamle helligkilde, midt imellem landsbyerne Sjunkeby, Vesternæs og Knubbeløkke.

De tre faser
Der har været tre faser i møllens historie. Den første fase var perioden 1730 - 1844, hvor der blev malet groft mel på den gamle måde med kun en enkelt kværn. Den næste er perioden 1844 - ca. 1880, hvor møllen blev moderniseret og udvidet med en skallekværn, der var beregnet til at tage skallerne af kornet, sådan at man kunne få pænere hvidt mel (men med færre vitaminer og mineraler). I den sidste periode ca. 1880 - 1935 havde de moderne valsemøller sat sig på melproduktionen, og stubmøllen blev brugt til at male korn til dyrefoder.

Kappel Stubmølle i dag
Stubmøllen ejes siden 1. januar 2003 af den selvejende forening, Kappel Stubmøllelaug.
I 1988 -89 blev der foretaget en delvis restaurering af møllen. Her blev møllehuset, foden og vingerne sat i stand, men den invendige køreteknik blev ikke gjort færdig.
I 2003 - 04 blev restaureringen færdig, således at møllen igen kan køre og male mel.


På møllens jord har der tidligere været en helligkilde som blev kaldt, Hellig Trefoldigheds Kilde.
Kilden fungerede indtil første halvdel af 1800-tallet og går muligvis tilbage til middelalderen. Det ældste sikre vidnesbyrd der eksisterer er et kongebrev fra 1570, hvor kongen påbyder, at kilden skal lukkes, og det nærliggende kapel skal rives ned, med den begrundelse, at der skete misbrug og afgudsdyrkelse.

Kappel Stubmøllelaug har udgivet et hæfte som indeholder dokumenter og beretninger om kilden.
Dette hæfte kan købes på : Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Kappel Stubmøllelaug har som et supplerende formål en eventuelt genetablering af Hellig Trefoldigheds Kilde, som man mener har ligget meget tæt på den senere stubmølle.
Kappel Stubmølles hjemmeside


Møllelauget blev stiftet den 19. juni 1994 som et lokalt møllelaug, der har til formål at bevare og drive Kappel Stubmølle som et kulturhistorisk mindesmærke og turistattraktion.
Møllelauget står for drift og vedligeholdelse af møllen. De arrangerer forevisninger og deltager i den årlige, landsdækkende mølledag, som finder sted den 3. søndag i juni.