Kappel kirke


Kappel kirkegård


Altertavlen er fra 1860'erne med et maleri af Jørgen Roed


Krucifiks inden i kirken


Kirkeskibet "Falken" ophængt i 1959


Prædikestolen og altertavlen


Døbefonten af grå kalksten og kirkens orgel


Prædikestolen i renæssance er fra 1627


Fra kirken kan man se Kappel stubmølle


Flyvergrave fra 2.verdenskrig


Kappel kirke


Kappel kirke


Kappel kirke


Kappel kirke


Kappel kirke


Kappel kirke set fra parkeringspladsen


Kappel kirkegård


Kappel kirkegård


Kappel kirke


Flyvergrave fra 2.verdenskrig

Intro

Kirke fra midten af 1400-tallet med kor og skib. Kirken er opført i røde sten for senere at blive kalket hvid. I 1800-tallet blev kirkens karakteristiske tagrytter tilføjet. Kirken blev oprindeligt opført som kapel til Vestenskov kirke.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Kappel kirkegård


''Altertavlen'' fra 1860érne er et maleri, "Kristus i Emaus", af Jørgen Roed. Bred ramme med indskriftfelt forneden og udskårne, forgyldte ledelsesredskaber foroven. ''Døbefont'' romansk, beslægtet med den sydfynske type, af grå kalksten, og ældre end kirken. '' Prædikesto''l i renaissance fra 1627. I de fem arkadefag står Kristue og de fire evangelister. Evangelisterne er skåret i træ, Jesus er udskåret i det finere alabast. Jesus holder i den ene hånd jordkuglen, den anden hånd løfter han velsignende. ''Kirkeskibe''t "Falken" er ophængt i 1959.

''Afpubliceret'' mvh Sanne

''Sendt til publicering'' har skrevet om kirkens interiør og lagt foto. mvh Sanne

''Publiceret''