Kappel

Intro

Kappel er interessant som et religiøst kulturmiljø. Navnet Kappel kommer af ordet kapel. I 1464 opførtes et lille kapel ved Hellig Trefoldigheds Kilde. 1882 blev Kappel et selvstændigt kirkesogn efter århundreders strid.

Chr. I gav i 1464 tilladelse til at opføre et kapel ved Hellig Trefoldighedskilde mellem Vestenskpov og Sjunkeby efter at bønderne havde beklaget sig over den lange afstand til kirken i Ventenskov. Præsten ville ikke gerne tage den lange vej til en ny kirke og kæmpede imod, idet tilladelsen til kapellet forudsatte, at Vestenskov var den rette sognekirke. Talrige skrivelser til kongen bl.a. i 1570, hvor beslutter Frederik II, at kapellet skal rives ned, men ombestemmer sig året efter. Der er gudstjeneste om søndagen, men kampen står især om jul, påske og pinse, hvor præsten ikke vil komme til Kappel. I 1685 blev kapellet dog ophøjet til sognekirke og Kappel sogn blev et anneks til Vestenskov sogn. Først i 1882 fik Kappel sin egen sognepræst.
I 1928 hævdede CC Haugner, at der ikke fandtes nogen by ved navn Kappel, men regnede stedet som en del af Vesternæs. Kappel var kun navnet på sognet, opkaldet efter kapellet.

/Henning Aggerholm

Anvendt litteratur:
Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 717f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. IV, 1928 s 405-8 Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 144f


Prioritet 1
kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 144f