Kanonstilling på Trelde Næs

Intro

Tyskerne besatte Trelde Næs i efteråret 1944 og befæstede spidsen med kanonstillinger. Af de stillinger står en tilbage i dag.

Tyskerne besatte Trelde Næs i efteråret 1944 og befæstede spidsen med kanonstillinger. Bemandingen på næsset bestod primært af helt unge mænd uden nævneværdig krigserfaring og ældre soldater, der havde været ved Østfronten. Den entreprenør, der byggede stillingerne for tyskerne, blev sat allerede sendt for retten i januar/februar 1945, anklaget for at have bortryddet fredskov i forbindelse med byggeriet. Af de kanonstillinger, tyskerne fik bygget, er der én tilbage, og den kan i dag besøges.