Kanonkugle fra Svenskekrigen 1659


Kanonkuglen stammer højst sandsynligt fra bombardementet den 31. oktober 1659, hvor nederlandske og danske styrker gik i land ved Kerteminde bevæbnet med kanoner. Kuglen findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Den 31. oktober 1659 gik nederlandske og danske styrker i land ved Kerteminde bevæbnet med kanoner. Deres opgave var at befri Fyn fra svenskerne, der i et års tid havde huseret på øen. Invasionen begyndte med, at styrkerne bombarderede byen.

Frederik III erklærede svenskerne krig i 1657, men det skulle vise sig at blive en katastrofe for Danmark. I januar 1658 marcherede de svenske tropper over isen til Danmark. Først nåede de til Fyn, hvor danskerne led nederlag i slaget ved Tybrind Vig. Herfra fortsatte de sejrrigt gennem landet mod København. Krigen endte med freden i Roskilde i februar 1658, hvor Danmark stod tilbage som en amputeret nation. De store østdanske områder Skåne, Halland og Blekinge faldt i svenske hænder.

Frederik d. III’s overmodige svenske krigserklæring blev en katastrofe, der endte med freden i Roskilde i 1658. Den danske stat var på randen til udslettelse, og det var kun pga. dygtigt diplomatisk arbejde og alliancer med Nederlandene og England, at det lykkedes at slå den svenske konge Karl Gustav ved slaget ved Nyborg.

Det var altid civilbefolkningen, der betalte den højeste pris for krigene - og denne krig gik hårdt udover Fyn. De fleste gårde og købstæder blev plyndret af den svenske hær, der ikke blot tog værdigenstande, men også korn, dyr og såsæd. Efter krigen stod Danmark tilbage, som en amputeret lilleputnation. De store østdanske områder Skåne, Halland og Blekinge faldt i svenske hænder.

Det militariserede samfund
I perioden fra Svenskekrigenes afslutning i 1659 til den Store Nordiske Krig i 1720 steg Danmarks udgifter til militæret markant.
Det satte også sit markante præg på Odense. Mange af byens borgere tjente en ekstra skilling ved at indlogere soldater. I samme periode blev den første kaserne i Odense ligeledes opført.
En stor del af byen levede derfor helt eller delvist af den markante militarisering af det danske samfund.

Læs mere
- om Svenskekrigene på Wikipedia.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.