Kanoner i Havneby


Kanoner i Havneby


Kanoner i Havneby

Intro

På en klit øst for Havneby kro er placeret 2 gamle forladekanoner. De blev af Rømøs befolkning placeret på deres nuværende plads i 1932.

Kanonerne kan stamme fra et af de skibe, der deltog i slaget i Listerdyb i 1644. De kan dog også stamme fra en skanse, som svenskerne anlagde under deres besættelse af Rømø samme år. Under denne besættelse afbrændte de næsten alle skibe tilhørende rømmeserne, hvilket forarmede øen svært.
Fra kanonernes plads har man en flot udsigt over havnen til fastlandet og mod Listerdyb.