Kanon


Kanon ved Lystbådehavnen.

Intro

Kanonen, på 24 pund, støbt i 1824 med 10 kanonkugler, er hjemtaget fra Holmen i 1992 af Fanø Marineforening, og opstillet ved Lystbådehavnen.

I 1864 havde chefen for Krydstold- og Vagervæsenet, kaptajnløjtnant Otto Chr. Hammer (efter hvem en gade i Nordby er opkaldt), kommandoen over forsvaret af Vestkysten.

O. C. Hammer sendte 8 kanonjoller til Fanø og gav ordre til at bygge batterier på Fanøs nordspids. Disse batterier skulle udstyres med kanoner, som skulle sikre indsejlingen til Nordby. Fjenden var på fastlandet, bl.a. nogle østrigere i Strandby.

En søndag eftermiddag rettede soldaterne i batteriet kanonerne mod Strandbygård, og skud blev affyret. Østrigerne gik i bådene og forsøgte landgang på Fanø, men et skud mod bådene forpurrede forsøget.

Kanonen, opstillet ved lystbådehavnen, er magen til dem, som var opstillet ved omtalte batteri.

Kilde:www.Mitfanoe.dk