Kancellihuset


Tegning. Flakhaven ca. 1800. Det gamle rådhus, Biskop Jens Beldenaks Gård (nedrevet 1857) og de offentlige vandposte.


Flakhaven. Til venstre Rådhuset med hovedvagten. I midten Beldenaks Gård med Skt. Knuds Kirke i baggrunden.


Detailscanning fra Braunius: Flakhaven


Trykt tegning. Beldenaks Gård på Flakhaven (Kancellibygningen). Tekst: 'Laboratoriebygning, opført af Christian den 3.s Livlæge Cornelius von der Hamsfort, Tilbygning til Beldenaks Gaard ud mod St. Knuds Kirkegaard, nedreven 1857'


Affotografering af maleri forestillende Jens Andersen Beldenak.

Intro

På flakhaven stod i renæssancen en prægtig bygning opført af Jens Andersen Beldenak - den berømte og berygtede biskop. Huset blev senere hjemsted for byens første apotek.

Det første apotek åbnede i Odense i 1549. Det indrettedes i Beldenaks tidligere Kancellihus på Flakhaven og var drevet af Cornelius Hamsfort, som var livlæge og hofapoteker for Christian III. Hamsfort var indvandret fra Nederlandene og havde herfra medbragt sig tidens nyeste viden om fremstilling af lægemidler, heriblandt alkymiens kunst. På skråningen ned mod åen anlagde apotekeren en urtehave, der indeholdt en række sjældne urter, og i 1575 oprettede han et laboratorium ved gården. Nu kunne han således selv fremstille de sammensatte lægemidler, der var så populære i tiden, og som han ifølge kongeligt privilegium havde eneret på at sælge.
Apotekerdriften gjorde Hamsfort til en særdeles velhavende mand og til gengæld for sin tjeneste ved hoffet fik han flere forleninger af kongen. Efter hans død overtog hans søn, af samme navn, apoteket, som ved sin død i 1627 overlod det til den tredje og sidste Cornelius Hamsfort, der drev det frem til 1636.