Kampersmose
Intro

Boligområde hvor gården Kampersmose lå.

'''Ejendommen er oprindelig et ”arbejderhus” for ansatte på Taarninggaard en tidligere Domænegård, der blev udstykket i 1940 og i 1948. ''' '''Jes Christiansen købte Kampesmose i 1921 som da var en forsømt ejendom, som Jes får bygget om og bygget til. ''' '''Da Taarninggaard bliver udstykket i 1931 og i 1945 køber Jes mere jord til, en jord der ligger mellem Kohaveskoven og Kampesmose, så den nu er ca. 9 ha., han har 6-7 køer, 2 heste og ungkvæg.''' '''Jes Christiansen sælger i 1958 ejendommen til Arne og Hanne Kjær''' '''(Kilde: Bertha Hansen)''' '''I 1970´erne sælger Arne Kjær ejendommen til Christiansfeld kommune der river den ned og jorden bliver udstykket til boligområdet ”Kampesmose”'''