Kampdiget


Kampdigets "grav" ses mellem landmændene Niels Nielsen, Haragergaard og Niels Ebbesen, Endrup
Tegning frit efter M.A. Ebbesen

Intro

Kampdiget i det nordvestlige hjørne af Grimstrup Krat er måske et tidligere fæstningsværk eller skanse.

På Varde Kommunes oplysningstavle ved ''Kampdiget ''står der: ''Befæstningsværk fra Jernalderen'' ''Kampdiget'' er en såkaldt folkevold. Den er antagelig lagt for omkring 1700 år siden i den ældre jernalder. ''Diget'' har oprindelig været omkring 1 km langt. Det har forbundet de fugtige enge nordøst for Roust med Grimstrup krat og således afskåret den gamle Kolding-Varde landevej. ''Størsteparten'' af volden kan ikke længere ses på grund af opdyrkningen af jorden. Men I Grimstrup krat kan den endnu følges på en strækning af ca. 200 m. ''Anlægget'' består af en lav vold, ca. 1. m høj, med en oprindelig ca. 1 m dyb grav på østsiden. Fra udgravninger af andre folkevolde ved vi, at anlæggene ofte var forsynet med en' eller flere rækker palisader. ''Volden'' afskærer den landtange, der i oldtiden var den eneste adgang fra øst til den indre del af Skads Herred. Fra nord var der store mose- og engstrækninger. Mod syd spærrede det vidt udstrakte krat. ''Formålet'' med at bygge Kampdiget har antagelig været at kontrollere færdslen på den gamle hovedfærdselsåre mellem Kolding og Varde. Man kan tænke sig, at det har fungeret som toldgrænse mellem forskellige stammeområder.''''''''

Varde Kommunes oplysningstavle på stedet. Ribe amt: Drivvejen - en del af North Sea Trail