Kalvekrogen


"Kalvekrog" malet af Forsberg


Skonnertbriggen "Vennerne".

Intro

I området kaldet "Kalvekrogen" lå før i tiden Sønderhos større skibsværfter.

På det tidspunkt, der var værfter på stedet, var der intet dige, landet strakte sig længere mod øst, og mod vandet var der en klitrække. Det sidste - og største - skib bygget på stedet, var skonnertbriggen ”Vennerne” på 179 reg. tons, der løb af stabelen i 1877. Folkekalenden for Danmark 1855 oplyser: "Den betydelige stedse tiltagende skibsfart afgiver den væsentligste indtægtskilde for øen, der næstefter København ejer det største antal commercelæster, nemlig over 3.000, og årligt bygges et ikke ubetydeligt antal skibe på øen.
Omkring samme tidspunkt havde næsten 100 skonnerter og galeaser hjemme i Sønderho.


Kilde: www.mitfanoe.dk